Lurer du på hva Bypakke Tønsberg-regionen handler om?

Vi bygger et transportsystem i Tønsberg-regionen som er miljøvennlig, robust og effektivt. Hva betyr det? Bli kjent med bypakken på 50 sekunder i denne filmsnutten.

Mange av oss tenker at det går raskest med bil. Men gjør det egentlig det? Eller burde det bare vært enklere å velge miljøvennlig? Bypakken gjør det lettere å bytte ut noen av bilturene med buss, sykkel eller en gåtur.

Det bor nesten 30 000 mennesker på Nøtterøy og Tjøme. Brua til fastlandet er gammel og sårbar. Bypakken reduserer konsekvensene om kanalbrua må stenge. Vi planlegger en ny fastlandsforbindelse.

Når du sitter på bussen skal du slippe å bli stående i kø. Næringstrafikken skal også fram, så ikke dyrbar tid for næringslivet blir brukt opp i kø. Bypakken gir bedre fremkommelighet i Tønsberg-regionen.

PROSJEKTER

Bypakke Tønsberg-regionen er organisert i delprosjekter. Hvert av delprosjektene utreder og planlegger sin del av jobben med å bygge et miljøvennlig, robust og effektivt transportsystem i Tønsberg-regionen.

AKTUELT

Dialogen mellom partene er i gang

Det er fylkesmannen som er prosessveileder når Færder kommune, Tønsberg kommune og fylkeskommunen diskuterer hvordan man skal komme i mål med ny fastlandsforbindelse.

Møte i styringsgruppen for bypakken

Tirsdag 19. juni er det møte i overordnet styringsgruppe, og den videre prosessen for ny fastlandsforbindelse er blant sakene som står på sakskartet.

Fylkestinget går for bru

Det sto mellom tunnel og bru da fylkestinget møttes til ekstraordinært møte i kveld.

Kommunestyret med flertall for tunnel

Kommunestyret i Færder valgte tunnelalternativet med 28 mot 19 stemmer i møtet 30. mai.

Bystyret i Tønsberg med flertall for tunnel

Bystyret i Tønsberg valgte tunnelalternativet med 32 mot 7 stemmer i bystyremøtet 23. mai.

Den politiske behandlingen er i gang

Maimøtene i bystyret i Tønsberg, kommunestyret i Færder og Vestfold fylkesting nærmer seg. Det er det politiske flertallet i disse folkevalgte organene som avgjør ny fastlandsforbindelse.