Møter hos Fylkesmannen

Det er Fylkesmannen i Vestfold som er prosessveileder når Færder kommune, Tønsberg kommune og fylkeskommunen diskuterer hvordan man skal komme i mål med ny fastlandsforbindelse.

I mai var valg av løsning for ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune oppe til politisk behandling i Tønsberg bystyre, Færder kommunestyre og Vestfold fylkesting.

De folkevalgte organene vedtok ulike veiløsninger etter at Tønsberg og Færder gikk for tunnel, mens det ble flertall for bru i Vestfold fylkesting.

Dialogen er nå i gang mellom partene slik at politikerne sammen finner en løsning for ny fastlandsforbindelse. Det er Fylkesmannen i Vestfold som er prosessveileder og som inviterer til møter mellom partene. 

Her finner du referatene fra møtene hos Fylkesmannen og andre møtepapirer

arrow Forsiden