Planer på høring

Si din mening om ny fastlandsforbindelse!

Interkommunal kommunedelplan med konsekvensutredning for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme lå ute på høring frem til 9. februar 2018. På denne siden finner du informasjon og dokumenter fra høringsperioden.

Overordnet styringsgruppe (OSG) for Bypakke Tønsberg-regionen vedtok i et møte 28. november 2017 å legge ut forslag til kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse til offentlig ettersyn, jf plan- og bygningslovens §11-14.

Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner. Bypakkens oppgave er å etablere et helhetlig transportsystem for Tønsberg-regionen, og består av flere delprosjekter. Interkommunal kommunedelplan med konsekvensutredning for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme er ett av delprosjektene i bypakken. 

Fastsatt planprogram, behandlet av partene i mars og april 2016, er lagt til grunn for arbeidet av planforslaget og konsekvensutredningen. 

På vegne av Bypakke Tønsberg-regionen sender Vestfold fylkeskommune ut to alternative planforslag for ny fastlandsforbindelse fra Kolberg på Nøtterøy på høring og offentlig ettersyn:

  • I korridor 1 alternativ 11 500; hengebro med seilingshøyde 40 m Ramberg – Smørberg med tunnel på Hogsnes, og tilknytning til krysset ved Jarlsberg travbane
  • I korridor 2 alternativ 16730; undersjøisk tunnel Kaldnes – Korten uten gang- og sykkelvei, og tilknytning til Kjelle-krysset. Kompenserende tiltak innenfor en ramme på 200 mill. kr. forutsettes.

Ny fastlandsforbindelse planlegges med fire felt og trafikkregulerende tiltak. Tverrforbindelse i Bekkeveien mellom Smidsrødveien og Kirkeveien inngår i prosjektet.

Alle plandokumentene ligger nederst på denne siden. Her finner du en kortversjon av konsekvensutredningen.

Uttalelser til planen

Alle høringsuttalelser skal være skriftlige og sendes firmapost@vfk.no eller per post til Vestfold fylkeskommune, Pb 2163, 3103 Tønsberg, senest fredag 9. februar 2018. Merk innspill «Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme».

Åpne kontordager og informasjonsmøter


Åpne kontordager:

  • Tirsdag 12. desember klokken 14.00 – 18.30; SpareBank1, Teie torv
  • Torsdag 14. desember klokken 14.00 – 18.30; Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Informasjonsmøter:

  • Torsdag 18. januar klokken 18.00 - 20.00; Træleborg konferansesenter T11
  • Tirsdag 23. januar klokken 18.00 - 20.00; Teigar ungdomsskole

 Ta gjerne kontakt med oss

  • Steinar Aspen, prosjektleder for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme, mobil: 915 25 743, e-post: steinar.aspen@vegvesen.no
  • Nina A. Knutsen, prosjektleder for Bypakke Tønsberg-regionen, mobil: 995 75 527, e-post: nina.knutsen@vegvesen.no
  • Per Ole Bing-Jacobsen, prosessleder for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme, mobil: 916 13 274, e-post: per.ole.bing-jacobsen@notteroy.kommune.no
arrow Forsiden