Møter i overordnet styringsgruppe

Her ser du hvilke saker som er oppe til politisk behandling i den overordnede styringsgruppen. Du finner også informasjon om det neste møtet, og referater og sakspapirer fra avholdte møter. Møtene er åpne for publikum.

Planlagte møter

Det neste møtet i overordnet styringsgruppe er tirsdag 30. oktober 2018 kl. 15:30-17:30. Møtested blir Quality Hotel Tønsberg, Ollebukta 3, 3126 Tønsberg.

arrow Forsiden

Aktueltsaker

Ny fastlandsforbindelse vurdert etter fagtemaer

Tre uker før Bypakke Tønsberg-regionen legger fram anbefalingen for ny fastlandsforbindelse, ble overordnet styringsgruppe orientert om hvordan de syv alternativene er vurdert innenfor ulike fagtemaer.

Bypakken legger fram fagrapporter

I det neste møte i overordnet styringsgruppe orienterer bypakken om kunnskapsgrunnlaget til konsekvensutredningen for ny fastlandsforbindelse.

Faglig anbefaling er snart klar

Statens vegvesen jobber med en faglig anbefaling om hvor den nye fastlandsforbindelsen skal gå. To alternativer legges fram for politikerne 7. november.

Møte i overordnet styringsgruppe

Høstens første møte er torsdag 7. september kl. 1730

Fra syv til åtte alternativer som utredes videre

Overordnet styringsgruppe tok inn ett forslag i tillegg til de som var anbefalt fra Statens vegvesen.

Samlet om helhetlige trafikkløsninger

Vestfold fylkeskommune og kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke har inngått samarbeid om planlegging og realisering av «Bypakke Tønsberg-regionen».