Lurer du på hva Bypakke Tønsberg-regionen handler om?

Vi bygger et transportsystem som er miljøvennlig, robust og effektivt. Hva betyr det? Bli kjent med bypakken på 50 sekunder i denne filmsnutten.

Mange av oss tenker at det går raskest med bil. Men gjør det egentlig det? Eller burde det bare vært enklere å velge miljøvennlig? Bypakken gjør det lettere å bytte ut noen av bilturene med buss, sykkel eller en gåtur.

Det bor nesten 30 000 mennesker på Nøtterøy og Tjøme. Brua til fastlandet er gammel og sårbar. Bypakken reduserer konsekvensene om kanalbrua må stenge. Vi planlegger en ny fastlandsforbindelse.

Når du sitter på bussen skal du slippe å bli stående i kø. Næringstrafikken skal også fram, så ikke dyrbar tid for næringslivet blir brukt opp i kø. Bypakken gir bedre fremkommelighet i Tønsberg-regionen.

AKTUELT

Dette er noe av det som skjer i Bypakke Tønsberg-regionen i 2024

Bypakka er inne i en litt roligere periode, i alle fall utad. Men i bypakke-adminstrasjonen er det ikke rolig. Det jobbes blant annet med stortingsproposisjon, KS2, og vi skal i gang med planlegging av ny vei i Hogsnesbakken og fire felt fra Jarlsberg til E18.

Grunnforhold og undersøkelser for Fastlandsforbindelsen – dette er gjort

Det er gjort et omfattende kartleggingsarbeid av grunnforholdene langs traseen til Fastlandsforbindelsen. Flere hundre boreprøver er tatt, og en rekke instanser har kontrollert planene til Bypakke Tønsberg-regionen. Kvikkleireforekomstene er godt kartlagt.

Grunnerverv for ny fastlandsforbindelse starter ikke ennå

Bypakke Tønsberg-regionen er kjent med at advokatfirmaer har sendt brev til grunneiere som blir berørt av prosjektet.

Siste lokale vedtak i havn

Tirsdag 26. september vedtok fylkestinget i Vestfold og Telemark bompengefinansieringen for Bypakke Tønsberg-regionen. Dermed er det siste lokalpolitiske vedtaket på plass før jobben mot ekstern kvalitetssikring (KS2) og stortingsbehandling kan starte.

Politikerne har vedtatt ny fastlandsforbindelse og finansiering

Kommunestyrene i Færder og Tønsberg behandlet reguleringsplanen for ny fastlandsforbindelse og finansieringen av hele Bypakka. Politikerne i begge kommunene har nå sagt ja til å gå videre mot bygginga av Fastlandsforbindelsen, og hvordan den skal finansieres.

Over 40 år siden de første planene

De første forsøkene på å få et nytt veisystem i Tønsberg-regionene startet på 1980-tallet. Her kan du se historien så langt og ikke minst veien videre.

PROSJEKTER

Bypakke Tønsberg-regionen er organisert i delprosjekter. Hvert av delprosjektene utreder og planlegger sin del av jobben med å bygge et miljøvennlig, robust og effektivt transportsystem i Tønsberg-regionen.