Lurer du på hva Bypakke Tønsberg-regionen handler om?

Vi bygger et transportsystem som er miljøvennlig, robust og effektivt. Hva betyr det? Bli kjent med bypakken på 50 sekunder i denne filmsnutten.

Mange av oss tenker at det går raskest med bil. Men gjør det egentlig det? Eller burde det bare vært enklere å velge miljøvennlig? Bypakken gjør det lettere å bytte ut noen av bilturene med buss, sykkel eller en gåtur.

Det bor nesten 30 000 mennesker på Nøtterøy og Tjøme. Brua til fastlandet er gammel og sårbar. Bypakken reduserer konsekvensene om kanalbrua må stenge. Vi planlegger en ny fastlandsforbindelse.

Når du sitter på bussen skal du slippe å bli stående i kø. Næringstrafikken skal også fram, så ikke dyrbar tid for næringslivet blir brukt opp i kø. Bypakken gir bedre fremkommelighet i Tønsberg-regionen.

PROSJEKTER

Bypakke Tønsberg-regionen er organisert i delprosjekter. Hvert av delprosjektene utreder og planlegger sin del av jobben med å bygge et miljøvennlig, robust og effektivt transportsystem i Tønsberg-regionen.

AKTUELT

Ny vurdering av busstrasé gjennom sentrum

Plan for gange, sykkel og kollektivtransport har nylig vært på høring, og det kom noen innspill spesielt til busstrasé i Møllergaten. Nå gjøres en ny faglig vurdering av løsningen.

Informasjonsmøte avholdt om oppstart i Færder kommune

Omtrent 100 personer møtte opp på informasjonsmøtet på Teigar ungdomsskole den 10. mars for å få informasjon om oppstart av reguleringsplanarbeidet for "Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune".

Øst-alternativet sto på dagsordenen

I onsdagens møte i overordnet styringsgruppe ble det flertall for å sammenstille kjent informasjon om «Øst-alternativet» før videre politisk behandling. Samtidig avventer styringsgruppen svar fra Samferdselsdepartementet.

Varsel om oppstart i Færder kommune

Fylkeskommunen varsler om oppstart av reguleringsplanarbeidet for «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune» for den delen som berører Færder kommune.

Møte i overordnet styringsgruppe 26/2

Onsdag etter vinterferien er det møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen. Møtet avholdes på fylkeshuset i Tønsberg og er åpent for publikum.

Bypakken mottok 25 høringssvar

Plan for gange, sykkel og kollektivtransport har nylig vært på høring og det kom inn 25 innspill. Disse skal nå gjennomgås av Bypakke Tønsberg-regionen.