Lurer du på hva Bypakke Tønsberg-regionen handler om?

Vi bygger et transportsystem som er miljøvennlig, robust og effektivt. Hva betyr det? Bli kjent med bypakken på 50 sekunder i denne filmsnutten.

Mange av oss tenker at det går raskest med bil. Men gjør det egentlig det? Eller burde det bare vært enklere å velge miljøvennlig? Bypakken gjør det lettere å bytte ut noen av bilturene med buss, sykkel eller en gåtur.

Det bor nesten 30 000 mennesker på Nøtterøy og Tjøme. Brua til fastlandet er gammel og sårbar. Bypakken reduserer konsekvensene om kanalbrua må stenge. Vi planlegger en ny fastlandsforbindelse.

Når du sitter på bussen skal du slippe å bli stående i kø. Næringstrafikken skal også fram, så ikke dyrbar tid for næringslivet blir brukt opp i kø. Bypakken gir bedre fremkommelighet i Tønsberg-regionen.

AKTUELT

Grunnerverv kan starte etter ferien - søknad godkjent

Forskutteringen av midler til grunnerverv er godkjent av departementet. Dermed ligger det an til oppstart av grunnervervsprosessen etter ferien.

KS2 prosessen er i gang

I begynnelsen av mai ble dokumentene til kvalitetssikring (KS2) oversendt, og konsulentene som skal kjøre prosessen er i gang med arbeidet. Dersom alt går etter tidsplanen, kan Stortinget behandle bypakka til våren.

Til alle berørte grunneiere til ny fastlandsforbindelse

Vi vet det er mange som har spørsmål om veien videre og som gjerne skulle hatt svar på alt de lurer på med en gang. Kanskje spesielt du som er direkte berørt grunneier.

Vedtok forskuttering av grunnerverv til fastlandsforbindelsen

17. april vedtok Hovedutvalget for samferdsel i Vestfold fylkeskommune forskuttering til grunnerverv for Bypakke Tønsberg-regionen og fastlandsforbindelsen.

Møte i overordnet styringsgruppe - Positivt resultat i nytt kostnadsanslag

Ferske kostnadsberegninger for Fastlandsforbindelsen og oppdatert fremdrift for prosjektet var blant sakene som ble tatt opp i Overordnet styringsgruppe (OSG) torsdag ettermiddag. Men en rekke andre saker ble også tatt opp i møtet.

2024 og første møte i Overordnet styringsgruppe

Etter valget i fjor høst, er dette det første møtet for en rekke nye medlemmer i det som er Bypakke Tønsberg-regionens øverste, styrende organ.

PROSJEKTER

Bypakke Tønsberg-regionen er organisert i delprosjekter. Hvert av delprosjektene utreder og planlegger sin del av jobben med å bygge et miljøvennlig, robust og effektivt transportsystem i Tønsberg-regionen.