Plan for gange, sykkel og kollektiv på høring - si din mening!

Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektiv er nå på høring, med høringsfrist 1. februar.

Mange av oss tenker at det går raskest med bil. Men gjør det egentlig det? Eller burde det bare vært enklere å velge miljøvennlig? Bypakken gjør det lettere å bytte ut noen av bilturene med buss, sykkel eller en gåtur.

Det bor nesten 30 000 mennesker på Nøtterøy og Tjøme. Brua til fastlandet er gammel og sårbar. Bypakken reduserer konsekvensene om kanalbrua må stenge. Vi planlegger en ny fastlandsforbindelse.

Når du sitter på bussen skal du slippe å bli stående i kø. Næringstrafikken skal også fram, så ikke dyrbar tid for næringslivet blir brukt opp i kø. Bypakken gir bedre fremkommelighet i Tønsberg-regionen.

PROSJEKTER

Bypakke Tønsberg-regionen er organisert i delprosjekter. Hvert av delprosjektene utreder og planlegger sin del av jobben med å bygge et miljøvennlig, robust og effektivt transportsystem i Tønsberg-regionen.

AKTUELT

Gjennomføring av grunnundersøkelser

Det pågår for tiden arbeider i den planlagte vegtraseen og i Vestfjorden.

Åpne kontordager

Bypakke Tønsberg-regionen er i gang med reguleringsplanarbeidet for ny fastlandsforbindelse fra Færder i tråd med vedtatt kommunedelplan.

Møte i overordnet styringsgruppe 26. september

Det er møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen torsdag 26. september på fylkeshuset. Møtet er åpent for publikum.

Informasjonmøte for grunneiere som kan bli berørte av kryssløsning på Kolberg

Det jobbes med ulike kryssalternativer ved Kolberg og beboere som kan bli berørte av den nye løsningen ble invitert til informasjonsmøte den 6. juni.

Oppstart av reguleringsplan Tønsberg og Færder kommune utsettes til høsten

Kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse ble i mars vedtatt av kommunestyret i Færder og bystyret i Tønsberg. I henhold til kommunisert fremdrift, skulle oppstart av arbeidet med reguleringsplan i de to kommunene varsles før sommeren.

Slik vil elever på Færder videregående skole at Teie skal se ut

På Færder videregående skole har avgangselevene ved utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur, på eget initiativ brukt Teie torv som case. Oppgavebesvarelsene ble nylig presentert for medlemmer av prosjektorganisasjonen i Bypakke Tønsberg-regionen, som jobber med Teie torv.