Lurer du på hva Bypakke Tønsberg-regionen handler om?

Vi bygger et transportsystem som er miljøvennlig, robust og effektivt. Hva betyr det? Bli kjent med bypakken på 50 sekunder i denne filmsnutten.

Mange av oss tenker at det går raskest med bil. Men gjør det egentlig det? Eller burde det bare vært enklere å velge miljøvennlig? Bypakken gjør det lettere å bytte ut noen av bilturene med buss, sykkel eller en gåtur.

Det bor nesten 30 000 mennesker på Nøtterøy og Tjøme. Brua til fastlandet er gammel og sårbar. Bypakken reduserer konsekvensene om kanalbrua må stenge. Vi planlegger en ny fastlandsforbindelse.

Når du sitter på bussen skal du slippe å bli stående i kø. Næringstrafikken skal også fram, så ikke dyrbar tid for næringslivet blir brukt opp i kø. Bypakken gir bedre fremkommelighet i Tønsberg-regionen.

PROSJEKTER

Bypakke Tønsberg-regionen er organisert i delprosjekter. Hvert av delprosjektene utreder og planlegger sin del av jobben med å bygge et miljøvennlig, robust og effektivt transportsystem i Tønsberg-regionen.

AKTUELT

Øst-alternativet sto på dagsordenen

I onsdagens møte i overordnet styringsgruppe ble det flertall for å sammenstille kjent informasjon om «Øst-alternativet» før videre politisk behandling. Samtidig avventer styringsgruppen svar fra Samferdselsdepartementet.

Varsel om oppstart i Færder kommune

Fylkeskommunen varsler om oppstart av reguleringsplanarbeidet for «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune» for den delen som berører Færder kommune.

Møte i overordnet styringsgruppe 26/2

Onsdag etter vinterferien er det møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen. Møtet avholdes på fylkeshuset i Tønsberg og er åpent for publikum.

Bypakken mottok 25 høringssvar

Plan for gange, sykkel og kollektivtransport har nylig vært på høring og det kom inn 25 innspill. Disse skal nå gjennomgås av Bypakke Tønsberg-regionen.

Byen som vil ha menneskene i sentrum

Hvis vi ønsker at Tønsberg skal ha et levende og attraktivt bysentrum, er gode, miljøvennlige transportløsninger en helt nødvendig forutsetning for å lykkes. Det legger den nye gatebruksplanen for Tønsberg og den interkommunale planen for gange, sykkel og kollektivtransport til rette for.

Brev til departementet om tilleggsutredninger

Bypakke Tønsberg-regionen har sendt brev til Samferdselsdepartementet med spørsmål rundt å utrede Øst-korridoren som et alternativ til broen fra Ramberg til Smørberg.