Lurer du på hva Bypakke Tønsberg-regionen handler om?

Vi bygger et transportsystem som er miljøvennlig, robust og effektivt. Hva betyr det? Bli kjent med bypakken på 50 sekunder i denne filmsnutten.

Mange av oss tenker at det går raskest med bil. Men gjør det egentlig det? Eller burde det bare vært enklere å velge miljøvennlig? Bypakken gjør det lettere å bytte ut noen av bilturene med buss, sykkel eller en gåtur.

Det bor nesten 30 000 mennesker på Nøtterøy og Tjøme. Brua til fastlandet er gammel og sårbar. Bypakken reduserer konsekvensene om kanalbrua må stenge. Vi planlegger en ny fastlandsforbindelse.

Når du sitter på bussen skal du slippe å bli stående i kø. Næringstrafikken skal også fram, så ikke dyrbar tid for næringslivet blir brukt opp i kø. Bypakken gir bedre fremkommelighet i Tønsberg-regionen.

AKTUELT

Departementet avlyste etterlengtet møte med Bypakka

For å komme videre med planene i Bypakke Tønsberg-regionen må det komme klare svar fra Samferdselsdepartementet. Bypakka trenger å få avklart hvor mye kommunene og fylkeskommunen må dekke i egenandel, noe de håpet å få svar på i møtet onsdag.

Nabo kan se den planlagte brua fra hagen sin

Bypakke Tønsberg-regionen anbefaler bruløsningen med mono-tårn i den nye fastlandsforbindelsen. De som bor tett på den planlagte brua er naturlignok spent på hvordan det vil se ut fra der de bor.

Nytt møte med departementet om bypakka

Bypakke Tønsberg-regionen trenger å komme videre med arbeidet og ønsker et nytt møte med samferdselsministeren rundt spørsmålet som har hengt over bypakka i lengre tid - hvordan kan vi løse utfordringen til kravet om økt egenandel?

Møte i overordnet styringsgruppe 17. desember

Torsdag er det møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen. Møtet avholdes digitalt, men vil bli streamet på Vestfold og Telemark fylkeskommune sine nettsider.

Presentasjon av svar på spørreundersøkelsen om Teie torv

I forbindelse med detaljregulering for Teie torv ble det laget en spørreundersøkelse våren 2020. Hensikten var å få et best mulig planforslag, hvor det legges til rette for et attraktivt og levende Teie torv.

Opptak av webinar om fastlandsforbindelsen

Fikk du ikke med deg informasjonsmøtet knyttet til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet for ny fastlandsforbindelse i Tønsberg kommune. Her finner du webinaret i opptak.

PROSJEKTER

Bypakke Tønsberg-regionen er organisert i delprosjekter. Hvert av delprosjektene utreder og planlegger sin del av jobben med å bygge et miljøvennlig, robust og effektivt transportsystem i Tønsberg-regionen.