Plan for gange, sykkel og kollektiv på høring - si din mening!

Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektiv er nå på høring, med høringsfrist 1. februar.

Mange av oss tenker at det går raskest med bil. Men gjør det egentlig det? Eller burde det bare vært enklere å velge miljøvennlig? Bypakken gjør det lettere å bytte ut noen av bilturene med buss, sykkel eller en gåtur.

Det bor nesten 30 000 mennesker på Nøtterøy og Tjøme. Brua til fastlandet er gammel og sårbar. Bypakken reduserer konsekvensene om kanalbrua må stenge. Vi planlegger en ny fastlandsforbindelse.

Når du sitter på bussen skal du slippe å bli stående i kø. Næringstrafikken skal også fram, så ikke dyrbar tid for næringslivet blir brukt opp i kø. Bypakken gir bedre fremkommelighet i Tønsberg-regionen.

PROSJEKTER

Bypakke Tønsberg-regionen er organisert i delprosjekter. Hvert av delprosjektene utreder og planlegger sin del av jobben med å bygge et miljøvennlig, robust og effektivt transportsystem i Tønsberg-regionen.

AKTUELT

Foreslår en investering på 770 millioner kroner

Bypakken handler ikke bare om ny fastlandsforbindelse, men også om en satsning på gange- og sykkelveier og et bedre kollektivtilbud. Planen som nå ligger ute på høring, foreslår en investering på 770 millioner kroner. Planen skal opp til politisk behandling til sommeren.

Nysgjerrig på planene for mer miljøvennlig transport?

I disse dager ligger planforslaget for bypakkens satsing på gang- og sykkelveier og et bedre kollektivtilbud ute på høring. Nysgjerrig? Vi inviterer til en åpen kontordag og to åpne møter.

Orienterte om status for fastlandsforbindelsen

Ny overordnet styringsgruppe er på plass og i det første møtet orienterte nye ordførere og fylkesordfører om sine politiske plattformer og status for fastlandsforbindelsen.

Møte i overordnet styringsgruppe 21. november

Torsdag er det møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen. Møtet avholdes på fylkeshuset i Tønsberg og er åpent for publikum.

Gjennomføring av grunnundersøkelser

Det pågår for tiden arbeider i den planlagte vegtraseen og i Vestfjorden.

Åpne kontordager

Bypakke Tønsberg-regionen er i gang med reguleringsplanarbeidet for ny fastlandsforbindelse fra Færder i tråd med vedtatt kommunedelplan.