Lurer du på hva Bypakke Tønsberg-regionen handler om?

Vi bygger et transportsystem som er miljøvennlig, robust og effektivt. Hva betyr det? Bli kjent med bypakken på 50 sekunder i denne filmsnutten.

Mange av oss tenker at det går raskest med bil. Men gjør det egentlig det? Eller burde det bare vært enklere å velge miljøvennlig? Bypakken gjør det lettere å bytte ut noen av bilturene med buss, sykkel eller en gåtur.

Det bor nesten 30 000 mennesker på Nøtterøy og Tjøme. Brua til fastlandet er gammel og sårbar. Bypakken reduserer konsekvensene om kanalbrua må stenge. Vi planlegger en ny fastlandsforbindelse.

Når du sitter på bussen skal du slippe å bli stående i kø. Næringstrafikken skal også fram, så ikke dyrbar tid for næringslivet blir brukt opp i kø. Bypakken gir bedre fremkommelighet i Tønsberg-regionen.

AKTUELT

Utsetter endelig behandling av fastlandsforbindelsen

Målet har vært å rekke endelig behandling og vedtak av fastlandsforbindelsen på forsommeren, men dette må skyves på til etter sommeren.

Mer enn 130 innspill til fastlandsforbindelsen

Høringsfristen for fastlandsforbindelsen er passert og nå er arbeidet med innspillene i gang. Alle innspillene skal besvares og sjekkes opp mot planene.

Nytt møte i overordnet styringsgruppe

Tirsdag 28. mars var det igjen møte i overordnet styringsgruppe, den øverste ledelsen i Bypakke Tønsberg-regionen. Møtet ble holdt på fylkeshuset i Tønsberg. Oppdatering av kostnader for fastlandsforbindelsen og bompenger var blant temaene.

Er du grunneier og blir direkte berørt av grunnerverv?

I reguleringsplanen for fastlandsforbindelsen kan du se områdene som blir direkte berørt av prosjektet og hvor det må erverves grunn. Dersom du blir berørt kan du ha rett til juridisk bistand dekket av fylkeskommunen, men det skjer ikke ennå.

Se opptak av informasjonsmøtet og spørsmål som ble stilt

Onsdag 1. mars var det duket for digitalt informasjonsmøte om fastlandsforbindelsen.

Informasjonsmøte om ny fastlandsforbindelse - Se det her!

– Få svar på dine spørsmål i digitalt informasjonsmøte 1. mars

PROSJEKTER

Bypakke Tønsberg-regionen er organisert i delprosjekter. Hvert av delprosjektene utreder og planlegger sin del av jobben med å bygge et miljøvennlig, robust og effektivt transportsystem i Tønsberg-regionen.