Åpent møte om fastlandsforbindelsen

Alle er velkomne til åpent møte torsdag 26. november kl 18.

Bypakke Tønsberg-regionen inviterer alle som er interessert til å få informasjon om prosessen med fastlandsforbindelsen. Forslag til planprogram ligger nå ute på høring, og høringsfrist er i januar.

Møtet er på Træleborg konferansesenter i Tønsberg.

Agenda for åpent møte er:

  1. Konseptvalgutredning for Tønsberg-regionen og Samferdselsdepartementets beslutning v/Samferdselssjef Siv Tørudbakken, Vestfold fylkeskommune
  2. Bypakke Tønsberg-regionen v/ prosjektleder for bypakke Tønsberg-regionen Nina Knutsen
  3. Planprogram for ny fastlandsforbindelse v/ prosjektleder Steinar Aspen, Statens vegvesen
  4. Presentasjon av mulige veglinjer v/ Sissel Innhaug Dahl og Håvard Glosli, Statens vegvesen
  5. Videre arbeid med landskap, miljø og kultur v/Kari Therese Svinø, Statens vegvesen
  6. Videre prosess v/Siv Tørudbakken

Det er satt av tid til spørsmål.

Her er referat fra møte.

arrow Forsiden