Øst-alternativet sto på dagsordenen

Overordnet styringsgruppe gjør seg klar til det første møtet i 2020.

I onsdagens møte i overordnet styringsgruppe ble det flertall for å sammenstille kjent informasjon om «Øst-alternativet» før videre politisk behandling. Samtidig avventer styringsgruppen svar fra Samferdselsdepartementet.

Sentrale politikere fra Færder kommune, Tønsberg kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune sitter i overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsberg-regionen. Det politiske ønsket om å utrede Øst-alternativet sto på sakskartet 26. februar.

Her kan du lese sakspapirene til møtet.

Det kom fram i møtet at posisjonen i Færder kommune og Tønsberg kommune ønsker en sammenstilling av den informasjonen vi har per i dag om Øst-alternativet. Arbeidet med å liste opp faktaene settes nå i gang og blir presentert for overordnet styringsgruppe når dette er klart. Deretter tar styringsgruppen stilling til videre behandling.

Her finner du mer informasjon om bakgrunnen for Bypakke Tønsberg-regionen. 

Venter på svar fra departementet

Bypakke Tønsberg-regionen har sendt et brev til Samferdselsdepartementet med spørsmål rundt å utrede Øst-korridoren som et alternativ til broen fra Ramberg til Smørberg.

Ettersom korridoren ikke ligger innenfor det anbefalte konseptet fra Samferdselsdepartementet og utredningene ikke er finansiert, har bypakken spørsmål rundt den videre prosessen.

Her kan du lese mer om brevene.

Bypakken har foreløpig ikke mottatt et svar fra Samferdselsdepartementet. Overordnet styringsgruppe ønsker ikke å ta stilling til den videre prosessen for Øst-korridoren før det er avklart om alternativet i det hele tatt lar seg finansiere med bompenger.

Eksisterende vedtak gjelder

Reguleringsplanarbeidet for fastlandsforbindelsen med bru fra Ramberg til Smørberg pågår i tråd med gjeldende vedtak. En ferdig reguleringsplan skal etter planen foreligge til høsten.

Her kan du lese mer om status for arbeidet.

I onsdagens møte i overordnet styringsgruppe, var det enighet om at administrasjonen skal få fram kostnadsbesparende tiltak for den vedtatte bruløsningen. En oversikt vil bli presentert for styringsgruppen når denne foreligger.

arrow Forsiden