Øst-korridoren til politisk behandling i juni

Kommunestyrene i Færder og Tønsberg og fylkestinget i Vestfold og Telemark behandler saken om Øst-korridoren og optimalisering av vedtatt løsning for ny fastlandsforbindelse i juni. Nå er sakspapirene til møtene tilgjengelige.

Saken er en bestilling fra overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen og kommer til behandling hos alle de tre partene i bypakken i junimøtene.

Vestfold og Telemark fylkesting behandler saken 16. juni, mens Tønsberg kommunestyre og Færder kommunestyre behandler saken i sine møter 17. juni. Før dette, behandles saken i fylkesutvalget, formannskapet i Færder og utvalg for plan og bygg i Tønsberg.

Innstilling i saken

Den politiske saken inneholder en sammenstilling av eksisterende kunnskap om Øst-korridoren, og optimalisering av vedtatt løsning for ny fastlandsforbindelse. Dette er rådmannens innstilling i saken:

  1. Fastlandsforbindelsen optimaliseres og bygges fortrinnsvis som en 2-feltløsning for å redusere økonomiske kostnader, klimakostnader og bompengebelastning for innbyggerne .
  2. Overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen får forelagt en oppdatert gjennomførings- og prosjektplan høsten 2020.
  3. Øst-alternativet utredes ikke videre.

Her kan du lese hele saksfremlegget "Bypakke Tønsberg-regionen – Sammenstilling av eksisterende kunnskap om Øst-korridoren og optimalisering av vedtatt løsning for ny fastlandsforbindelse"

Til behandling i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Til behandling i Færder kommune

Til behandling i Tønsberg kommune

Saken har tre vedlegg, og de finner du her:

Notat – sammenstilling eksisterende kunnskap Øst-korridoren
Illustrasjoner
Informasjon om delprosjekter i Bypakke Tønsberg-regionen

Mer bakgrunnsinformasjon

Vil du fordype deg enda mer, finner du de tre grunnlagsrapportene her:

Konsekvensutredning Tønsbergpakken fase 2 (2004)
Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tønsbergregionen (2013)
Kvalitetssikring fase 1 (KS1 – Konseptvalg) for transportsystemet i Tønsbergregionen (2014)

arrow Forsiden