2024 og første møte i Overordnet styringsgruppe

Kollasj: Bypakke Tønsberg-regionen.

Etter valget i fjor høst, er dette det første møtet for en rekke nye medlemmer i det som er Bypakke Tønsberg-regionens øverste, styrende organ.

Etter fjorårets fylkes- og kommunevalg er det altså en rekke nye medlemmer i Overordnet styringsgruppe, OSG. Det er satt av ekstra god tid denne gangen, blant annet til flere orienteringssaker.  

I fjor høst ble reguleringsplan og finansieringsmetoden for Fastlandsforbindelsen politisk vedtatt lokalt. Det var klarsignalet til prosjektorganisasjonen for å starte prosessen mot KS2 (ekstern kvalitetssikring) og stortingsbehandling. Vinteren, og nå videre fremover i vår, er det dette arbeidet det i all hovedsak handler om i Bypakka.  

I vinter er det også gjennomført et nytt anslag for kostnadene på Fastlandsforbindelsen. Dette, i tillegg til fremdrift og prosjektbestillinger for Semslinna og Hogsnesbakken, er på dagsordenen i møtet.

Last ned og les møtedokumentene her.

Tid og sted:  

Møtet foregår på fylkeshuset i Tønsberg 14. mars klokken 15.30-18.30. Møtet er åpent for alle. Merk at dørene på Fylkeshuset stenger 16.00, så husk å møte presis. 
Fylkeshuset finner du i Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg. 
Vel møtt.

arrow Forsiden