Anbefaler hengebro og senketunnel

Kart over de to anbefalte alternativene for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

Bypakken anbefaler politikerne å legge to alternativer til ny fastlandsforbindelse ut på høring - hengebro fra Ramberg til Smørberg og senketunnel fra Kaldnes til Korten.

I et møte i overordnet styringsgruppe tirsdag, ble det klart hvilke to alternativer fagpersoner i Bypakke Tønsberg-regionen anbefaler politikerne å legge ut på høring.

  • Korridor 1 går fra Kolberg på Nøtterøy til Jarlsberg travbane. På denne strekningen anbefaler bypakken alternativ 11 500: hengebro med seilingshøyde på 40 meter fra Ramberg til Smørberg med tunnel på Hogsnes.
  • Korridor 2 går fra Kolberg på Nøtterøy til Korten. På denne strekningen anbefaler bypakken alternativ 16 730: undersjøisk tunnel fra Kaldnes til Korten.

Bypakken anbefaler at begge alternativene bygges med fire felt. Det anbefales en tverrforbindelse mellom Smidsrødveien og Kirkeveien i Bekkeveien. Tverrforbindelsen bør ligge så langt nord som mulig for å kunne avlaste Teie og Nøtterøy-veien i størst mulig grad.

Er du interessert i flere detaljer? Her ligger presentasjonen som ble brukt i møtet i overordnet styringsgruppe tirsdag 7. november.

Temarapportene og fagnotatene som danner grunnlaget for anbefalingen, publiseres fortløpende på nettsiden til Bypakke Tønsberg-regionen.

Tre uker til vurdering av alternativene
Overordnet styringsgruppe er det øverste styringsorganet i Bypakke Tønsberg-regionen. Her sitter politiske representanter fra hver av kommunene og fylkeskommunen, i tillegg til sentrale fagpersoner. Det er denne gruppen som vedtar hvilke alternativer som faktisk legges ut til høring.

- Den faglige anbefalingen om hvilke alternativer som er de beste for Tønsberg-regionen, er basert på en samlet og helhetlig vurdering av en rekke fagområder. De neste tre ukene kan politikerne bruke på å sette seg inn i alle de faglige vurderingene som er gjort. Deretter avgjør overordnet styringsgruppe hvilke alternativer som faktisk sendes ut på høring, sier Nina Ambro Knutsen, prosjektleder for Bypakke Tønsberg-regionen.

Det neste møtet i overordnet styringsgruppe er tirsdag 28. november.

Videre prosess mot ny fastlandsforbindelse
Det er ventet at den interkommunale kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme blir lagt ut på høring i desember. Høringsperioden blir på åtte uker.

I løpet av høringsperioden får alle aktører og innbyggere muligheten til å si sin mening. Det blir invitert til åpne kontordager og informasjonsmøter, både på Nøtterøy og i Tønsberg. Dette er de planlagt så langt:

  • 12. desember: Åpen kontordag Nøtterøy
  • 14. desember: Åpen kontordag Tønsberg
  • Første halvdel av januar: 1-2 åpne informasjonsmøter med presentasjoner og mulighet til å stille spørsmål

Når høringsperioden er over, gjennomgås alle høringsinnspillene. Den endelige anbefalte løsningen vil være basert på de faglige utredningene og høringsuttalelsene, og fremmes i et møte i overordnet styringsgruppe som er planlagt i mars/april 2018.

Deretter skal valg av løsning behandles i kommunestyret i Færder kommune og bystyret i Tønsberg kommune, før behandling i Vestfold fylkesting i april/mai 2018.

Neste fase blir å utarbeide reguleringsplan. Byggestart er planlagt ved årsskiftet 2020/2021.

arrow Forsiden