Behandler høring om fastlandsforbindelsen

Det er ventet at overordnet styringsgruppe i morgendagens møte beslutter hvilke alternativer til ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme som legges ut på høring.

Tidligere i november ble det kjent at Bypakke Tønsberg-regionen anbefaler politikerne å legge to alternativer til ny fastlandsforbindelse ut på høring - hengebro fra Ramberg til Smørberg og senketunnel fra Kaldnes til Korten.

Overordnet styringsgruppe er det øverste styringsorganet i Bypakke Tønsberg-regionen. Her sitter politiske representanter fra hver av kommunene og fylkeskommunen, i tillegg til sentrale fagpersoner. Det er denne gruppen som vedtar hvilke alternativer som faktisk legges ut til høring, og de behandler saken tirsdag 28. november.

Faglig anbefaling

Bypakke Tønsberg-regionen har de siste månedene jobbet med en konsekvensutredning for ny fastlandsforbindelse. Fagfolkene anbefaler politikerne å legge to alternativer ut på høring.

  • Korridor 1 går fra Kolberg på Nøtterøy til Jarlsberg travbane. På denne strekningen anbefaler bypakken alternativ 11 500: hengebro med seilingshøyde på 40 meter fra Ramberg til Smørberg med tunnel på Hogsnes.
  • Korridor 2 går fra Kolberg på Nøtterøy til Korten. På denne strekningen anbefaler bypakken alternativ 16 730: undersjøisk tunnel fra Kaldnes til Korten.

Det er ventet at den interkommunale kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme blir lagt ut på høring i desember. Høringsperioden blir på åtte uker.

Les mer på www.bypakketønsbergregionen.no 

arrow Forsiden