Behandler plan for gatebruk i Tønsberg

Møte i overordnet styringsgruppe (OSG)

Det overordnede styringsorganet for Bypakke Tønsberg-regionen behandler høringsutkastet til gatebruksplan for Tønsberg sentrum i sitt neste møte, mandag 15. mai.
 
Gatebruksplanen er et delprosjekt innenfor Bypakke Tønsberg-regionen. Planen har status som prinsipplan og legger føringer for gatebruk og trafikksystem i Tønsberg sentrum. Høringsforslaget skal behandles i Tønsberg bystyre 18. mai, før det sendes ut på høring.
 
- Bypakken har nådd en viktig milepæl og dette er det første planarbeidet som vil bli ferdigstilt. I gatebruksplan 2024 er det lagt vekt på å se muligheter slik byen er i dag og med ny fastlandsforbindelse på plass i 2024. For Tønsberg sentrum og bypakka vil det være viktig å tenke en trinnvis utvikling av transportnettet, sier Nina Ambro Knutsen, prosjektleder for Bypakke Tønsberg-regionen.
 
Overordnet styringsgruppe har møte på Fylkeshuset mandag 15. mai kl. 15.30-17.30. Møtet er åpent for alle. Høringsforslaget til gatebruksplan for Tønsberg, agenda for møtet og øvrige sakspapirer finner du her.
 
På vei mot et helhetlig transportsystem
Bypakke Tønsberg-regionen er etablert for å planlegge og anlegge et helhetlig transportsystem for Tønsberg-regionen. Partene i bypakken er Vestfold fylkeskommune og kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme.
 
Bypakken har som mål å fremme miljøvennlig transport i Tønsberg-regionen. Det skal legges bedre til rette for de som reiser kollektivt, går og sykler. Dette muliggjøres blant annet ved at hovedvegnettet i Tønsberg sentrum avlastes for biltrafikk med ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy og Tjøme.
 
Flere delprosjekter inngår i bypakken med ansvar for utredning og planlegging av forskjellige områder. Les mer om delprosjektene og videre fremdrift.

arrow Forsiden