Beregn ekstra tid på jobbreisen tirsdag

Trafikkundersøkelse i Tønsberg-området

I forbindelse med arbeidet i Bypakke Tønsberg-regionen gjennomfører Statens vegvesen en stor spørreundersøkelse blant trafikantene i området tirsdag 11. oktober 2016.

Intervjuene gjøres på ni steder langs vegene rundt Tønsberg. Tidspunkt for intervjuene:

• kl. 07:00 - 09:00

• kl. 11:00 - 13:00

• kl. 15:00 – 17:00

Tar ett minutt

Intervjuene gjennomføres ved at personbilene vinkes inn, og sjåførene blir stilt noen få spørsmål. Det tar om lag ett minutt å svare på spørsmålene.

Trafikken går som normalt når undersøkelsen pågår. Dersom det skulle oppstå kø på vegen, vil undersøkelsen bli stoppet inntil trafikken går som normalt igjen.

Detaljert kunnskap

Trafikkundersøkelsen gjennomføres for å supplere den kunnskapen vi allerede har og gi mer detaljerte opplysninger som er nødvendig for det planarbeidet vi nå er i gang med. Vi ønsker å vite hvor bilistene i Tønsberg-området kommer fra, hvor de skal, hensikten med reisen, samt registrere antall personer i bilen. Resultatene fra undersøkelsen gir oss blant annet mer detaljert kunnskap om fordelingen mellom lokal- og gjennomgangstrafikk, og et bedre faktagrunnlag for å få til raskere reiser og et bedre miljø for innbyggerne.

Beregn ekstra tid

Vi skal gjøre vårt beste for at undersøkelsen gjennomføres med minst mulig ulempe for trafikken, men publikum bør likevel beregne litt ekstra reisetid tirsdag morgen.

arrow Forsiden