Bru eller tunnel? - Nå kommer anbefalingen

Det er møte i overordnet styringsgruppe torsdag 22. mars kl. 15.30

På torsdag er det møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen, og da presenterer administrativ styringsgruppe sin anbefaling for ny fastlandsforbindelse.

Anbefalingen til administrativ styringsgruppe er en samlet vurdering av hvilket alternativ som er det beste for Tønsberg-regionen, basert på målene for bypakken, konsekvensutredningen og høringsinnspillene.

I administrativ styringsgruppe sitter rådmennene hos fylkeskommunen og kommunene Færder og Tønsberg, i tillegg til sentrale fagpersoner og representanter fra LO og NHO.

Møtet avholdes på Quality hotell Tønsberg (Oseberg) kl. 15.30 - 17.30, og det er åpent for publikum.

Les mer om møter i overordnet styringsgruppe.

arrow Forsiden