Byfjorden og Teie på sakskartet

Overordnet styringsgruppe er det overordnede styringsorganet i Bypakke Tønsberg-regionen. Her sitter politiske representanter fra hver av kommunene og fylkeskommunen, i tillegg til sentrale fagpersoner.

Overordnet styringsgruppe (OSG) rettet særlig oppmerksomheten mot to saker i møtet 12. november – skanningen av sjøbunnen i Byfjorden og forslaget til gatebruksplan for Teie.

Resultatene fra skanningen av sjøbunnen i Byfjorden er klare. Det er ikke funnet noe som er til hinder for byggingen av en senketunnel, men traseen er likevel ikke friskmeldt. Usikkerheten knyttet til om det ligger kulturminner i traseen for en eventuell senketunnel, er den samme som før skanningen.

Årsaken er at laget med løsmasser er så tykt at skanningen ikke når dypt nok ned i grunnen. I tillegg er kun halve traseen skannet. Den andre halvdelen ligger for grunt til at båten med skanningsutstyr kom til, så her må det brukes andre metoder for å undersøke bunnen.

Her kan du lese hele rapporten fra bunnskanningen.

- Vi hadde selvsagt ønsket oss tydeligere svar, men når det ikke viste seg å være mulig, må vi jobbe videre for å finne andre løsninger. Partene skal igjen møtes hos fylkesmannen 20. november for å diskutere ny fastlandsforbindelse fra Færder, sier Rune Hogsnes (H), leder i overordnet styringsgruppe.

Det er fylkesmannen som er prosessveileder når Færder kommune, Tønsberg kommune og Vestfold fylkeskommune diskuterer hvordan man skal komme i mål med ny fastlandsforbindelse.

Her finner du informasjon om møtene hos fylkesmannen.

Fylkestinget vedtok i sitt september-møte at dersom møtene hos fylkesmannen ikke resulterer i en enighet, skal arbeidet med en regional plan igangsettes. 

Forslag til gatebruksplan for Teie

Trafikkløsninger på Teie er et av delprosjektene i Bypakke Tønsberg-regionen. Nå er forslaget til gatebruksplan for Teie sentrum med anbefalte løsninger klart.

Overordnet styringsgruppe vedtok i mandagens møte å anbefale at forslag til gatebruksplan for Teie sentrum sendes ut på høring, og at høringsfristen settes i forbindelse med behandlingen i Færder kommune.

Her finner du forslaget til gatebruksplanen for Teie.

Gatebruksplanen er en prinsipplan som vil være retningsgivende for gatebruken på Teie. Det er Færder kommune som behandler saken politisk og beslutter å sende gatebruksplanen ut på høring.

Saken står på agendaen når hovedutvalget for kommunalteknikk møtes 21. november

arrow Forsiden