Bypakke Tønsberg-regionen - hvor er vi nå?

Samarbeidsprosjektet Bypakke Tønsberg-regionen venter nå på regjeringens beslutning om videre planlegging av bypakken.

Samferdselsdepartementet utarbeider en anbefaling til regjeringen, som så skal beslutte veien videre. Parallelt med arbeidet i departementet jobber partene lokalt med å tilrettelegge for det videre arbeidet. Så snart regjeringens beslutning er på plass starter det formelle planarbeidet.

Samarbeid om planlegging

Bypakke Tønsberg-regionen skal utvikle helhetlige transportløsninger som vi skal leve med i mange år fremover. Kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke har inngått et samarbeid om planlegging og realisering av Bypakke Tønsberg-regionen.

Forhåpentligvis kan planprogram for interkommunal plan for ny forbindelse fra Nøtterøy og Tjøme legges ut på høring sommeren 2015. Delprosjektene «Gatebruksplan for Tønsberg sentrum» og «Hovedplaner for kollektivtransport og sykkel» starter opp med utredninger sommeren og høsten 2015.

«Gatebruksplan for Tønsberg sentrum»

Konseptvalgutredningen

Det er Konseptutvalgutredningen (KVU) for transportsystemet i Tønsbergregionen som danner grunnlaget for bypakkeprosjektet, sammen med eventuelle andre tiltak som vedtas. Denne ble kvalitetssikret høsten 2014 av Møreforsking Molde og Metier.

Konseptvalgutredningen, med Statens vegvesens anbefalinger, ble lagt fram i november 2013. Vegvesenet anbefaler et ringvegsystem tett på Tønsberg sentrum, løsninger for kollektivtrafikk, sykling og gåing i byområdet og ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy, fortrinnsvis som en bruforbindelse mellom Kaldnes og Korten.

Partene har forskuttert 10 millioner kroner til planlegging av bypakken.

Konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet i Tønsberg-regionen

 Møreforsking Molde og Metier

Bypakke Tønsberg-regionen

arrow Forsiden