Bypakken mottok 25 høringssvar

Plan for gange, sykkel og kollektivtransport har nylig vært på høring og det kom inn 25 innspill. Disse skal nå gjennomgås av Bypakke Tønsberg-regionen.

Oppgaven til Bypakke Tønsberg-regionen er å etablere et helhetlig transportsystem i og rundt Tønsberg. Det handler ikke bare om en ny fastlandsforbindelse til Færder, men også om å legge forholdene bedre til rette så flere ønsker å gå, sykle og ta bussen.

Planen for miljøvennlig transport i Tønsberg-regionen lå ute på høring fram til 1. februar. Det har kommet inn 25 høringssvar. Disse skal nå gjennomgås, og bypakken vil gjøre en vurdering av det er behov for ytterligere utredninger og om innspillene gir grunnlag for å endre på planen.

Den interkommunale kommunedelplanen for gange, sykkel og kollektivtransport skal deretter behandles politisk i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Færder kommune og Tønsberg kommune. Behandlingen er planlagt før sommeren.

Her kan du lese de mottatte høringsinnspillene.

arrow Forsiden