De fleste skal til Tønsberg sentrum

Resultater fra trafikkundersøkelse


Statens vegvesen utførte 11. oktober 2016 en trafikkundersøkelse i området rundt Tønsberg.

80 prosent kjører alene

- Ca. 2/3 av trafikken skal til og fra Tønsberg byområde og 1/3 skal gjennom Tønsberg byområde. Det er liten endring på de tallene sammenliknet med en tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført i 2003, sier prosjektleder Nina Ambro Knutsen i Bypakke Tønsberg-regionen.

Undersøkelsen viser at 80 prosent av de spurte kjører alene i bilen. 60 prosent av de reisende den dagen var skole- og arbeidsreiser, og 80 prosent av de spurte på skole- og arbeidsreise har tilgang til gratis parkering.

Ca. 4500 bilister ble intervjuet på ni steder langs vegene rundt Tønsberg. Undersøkelsen gir et godt bilde av hovedtrafikkstrømmene i området.

Kartlegge reisemønsteret

Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge reisemønsteret for personbiltrafikk på hovedinnfartene til Tønsberg byområde. Trafikkundersøkelsen ble gjennomført for å supplere eksisterende kunnskap og andre undersøkelser, samt gi mer detaljerte opplysninger som er nødvendig for det videre planarbeidet.

- Jeg vil takke alle som tok seg tid til å være med i trafikkundersøkelsen. Det er stor hjelp for oss. Dettte er kunnskap og viktige opplysninger som vi tar med oss videre i det pågående planarbeidet med Bypakke Tønsberg-regionen, sier Nina Ambro Knutsen.

Her finnes rapporten i sin helhet (PDF)

 

arrow Forsiden