Dialogen mellom partene er i gang

Det er fylkesmannen som er prosessveileder når Færder kommune, Tønsberg kommune og fylkeskommunen diskuterer hvordan man skal komme i mål med ny fastlandsforbindelse.

- Det første møtet var i en positiv tone. Fylkesmannen redegjorde for fakta i saken, slik at vi alle skjønner hverandres standpunkter og vi unngår misforståelser. Vi ble enig om en videre prosess, og neste møte er 13. august, sier Rune Hogsnes (H), leder av overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsberg-regionen.

Valg av løsning

I mai var valg av løsning for ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune oppe til politisk behandling i Tønsberg bystyre, Færder kommunestyre og Vestfold fylkesting.

De folkevalgte organene vedtok ulike veiløsninger etter at Tønsberg og Færder gikk for tunnel, mens det ble flertall for bru i Vestfold fylkesting.

Dialogen er nå i gang mellom partene slik at politikerne sammen finner en løsning for ny fastlandsforbindelse.

Oppsummering fra møtet finner du her: referat og vedlegg

arrow Forsiden