Dykkere undersøker bunnen i Byfjorden

En del av utredningsarbeidet for ny fastlandsforbindelse

I dag og noen dager fremover undersøker dykkere fra Norsk Maritimt Museum sjøbunnen i de delene av Byfjorden der bypakken utreder traséalternativer for ny fastlandsforbindelse.

En ny fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy/Tjøme er ett av delprosjektene i Bypakke Tønsberg-regionen. Det pågår nå en utredning av syv ulike alternativer for hvor traseen skal gå.

Som et ledd i dette utredningsarbeidet, undersøker dykkere fra Norsk Maritimt Museum bunnen i Byfjorden. Ifølge museet er det tatt bilder med sonar som viser interessante funn. - Vi ønsker å se nærmere på de funnene, sier Pål Nymoen i Norsk Maritimt Museum.

Planlegging og programmering skjer fra båten i en direkte kommunikasjon med dykkerne. Områdene som skal undersøkes nærmere er sjøbunnen utenfor Nordbyen mot Ramsar-området og rett utenfor Kaldnes.

I dag og noen dager fremover undersøker dykkere fra Norsk Maritimt Museum sjøbunnen i de delene av Byfjorden der bypakken utreder traséalternativer for ny fastlandsforbindelse.

En ny fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy/Tjøme er ett av delprosjektene i Bypakke Tønsberg-regionen. Det pågår nå en utredning av syv ulike alternativer for hvor traseen skal gå.

Som et ledd i dette utredningsarbeidet, undersøker dykkere fra Norsk Maritimt Museum bunnen i Byfjorden. Ifølge museet er det tatt bilder med sonar som viser interessante funn. - Vi ønsker å se nærmere på de funnene, sier Pål Nymoen i Norsk Maritimt Museum.

Planlegging og programmering skjer fra båten i en direkte kommunikasjon med dykkerne. Områdene som skal undersøkes nærmere er sjøbunnen utenfor Nordbyen mot Ramsar-området og rett utenfor Kaldnes.

arrow Forsiden