Enige om utredning av fastlandsforbindelse

Felles uttalelse til samferdelsministeren.

Den overordnede politiske styringsgruppen for bypakkeprosjektet sendte 20. janaur en samlet uttalelse til samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen. Der slår de fast at partene er enige om at det videre arbeidet med kommunedelplan for fastlandsforbindelse Nøtterøy-Tønsberg vil omfatte alternativer i det geografiske området fra Smørberg til Kilen.

Styringsgruppen anmoder departementet om å ta hensyn til de lokalpolitiske ønskene som fremkommer i uttalelsen.

Straks regjeringen har fattet beslutning om konseptvalg og videre planlegging, vil Vestfold fylkeskommune og de fire samarbiedskommunene igangsette videre utredningsarbeider for fastlandsforbindelsen. Dette arbeider vil bli ledet av overordnet styringsgruppe for bypakken og skje i samarbeid med Statens vegvesen.

I uttalelsen heter det at det er et sterkt ønske lokalt om å komme videre i planarbeidet og de ber derfor om at regjeringen foretar en rask beslutning for dette viktige arbeidet for Tønsberg-regionen. Styringsgruppen ber samferdelseministeren om et snarlig møte for å diskutere videre framdrift.

 • Uttalelsen er signert

  Fylkesordfører Vestfold Per-Eivind Johansen
  Ordfører Tønsberg Petter Berg
  Ordfører Nøtterøy Roar Jonstang
  Ordfører Stokke Erlend Larsen
  Ordfører Tjøme John Marthiniussen
  Hovedutvalgsleder samferdsel, areal og miljø, Vestfold fylkeskommune, Kåre Pettersen

Samlet uttalelse om konseptvalg fra styringsgruppen i Bypakke Tønsberg-regionen (PDF)

arrow Forsiden