Fra syv til åtte alternativer som utredes videre

Overordnet styringsgruppe tok inn ett forslag i tillegg til de som var anbefalt fra Statens vegvesen.

(Bildet over: Prosjektleder Nina Ambro Knutsen og fylkesordfører og leder for styringsgruppen, Rune Hogsnes.)

Statens vegvesen har utarbeidet en silingsrapport for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy til Tønsberg. Av de 20 alternativene som forelå stod det syv igjen. I møte 26. april vedtok overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsberg-regionen også å ta med alternativet som kalles "linje 10000" - høy svingbru syd i korridoren over til Stokke med tilkobling Vear/Hogsnes i den videre utredningen.

Illustasjon alternativ fastlandsforbindelse
Illustrasjon alternativ fastlandsforbindelse

Her finner du flere illustrasjoner av alternativene (Flickr.com)

Presterødbakken som eget prosjekt

I møtet 26. april tok overordnet styringsgruppe også til orientering at Tønsberg kommune ønsker å undersøke muligheten for å finansiere utbygging av Presterødbakken som et selvstendig prosjekt.

Begrunnelsen er at prosjektet da kan startes opp tidligere. Presterødsakken vil uansett søkes finansiert med bompenger. Saken skal behandles politisk. Leder av styringsgruppa, fylkesordfører Rune Hogsnes understreker at dette ikke under noen omstendighet skal forsinke prosessen med ny fastlandsforbindelse.

arrow Forsiden