Gjennomføring av grunnundersøkelser

Det pågår for tiden arbeider i den planlagte vegtraseen og i Vestfjorden.

Grunnundersøkelser gjøres fortløpende i det pågående reguleringsplanarbeidet for å supplere den kunnskapen en har fra tidligere undersøkelser. Grunnboringer blir gjort for å sjekke løsmasser og dybder til fjell. For å få bedre kunnskap om svakhetssoner og kvaliteten på bergartene blir det gjort seismiske undersøkelser for tunnelstrekningene og i brutraseen.

 

Arbeidene i Vestfjorden pågår fra flåte og med bor-rigg på land. Dette foregår både i Færder og Tønsberg kommune og vil pågå ut året 2019.

arrow Forsiden