Grunneiere som kan bli berørt av ny fastlandsforbindelse inviteres til informasjonsmøter

Kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse er vedtatt av Færder kommune og Tønsberg kommune. I den forbindelse inviterer Bypakke Tønsberg-regionen og Færder kommune grunneiere som kan bli berørt til informasjonsmøte torsdag 4. april kl. 18.00 – 20.00 i kommunestyresalen (Tinghaugveien 18).

Det endelige vedtaket av kommunedelplan innebærer fastlandsforbindelse med bro fra Smørberg i Tønsberg kommune til Ramberg i Færder kommune. Veien føres videre i en tunnel fra Ramdal under åTeieskogen til Kolberg, der den knyttes til Kirkeveien (fylkesvei 308) og Smidsrødveien (fylkesvei 309) med en tverrforbindelse fra Kolberg via Bekkeveien.

Neste fase - reguleringsplan

Neste fase i planleggingen blir å utarbeide reguleringsplan. Reguleringsplanarbeidet, som innebærer en ytterligere detaljering av tiltakene, skal gi en plan som er juridisk bindende for arealbruken. Planen vil også gi hjemmel for innløsning av eiendommer som berøres. Det må forventes at planarbeidet vil ta minimum 12 – 18 måneder. Byggestart er planlagt tidligst 2022.

Det vil på møtet bli informert om den videre prosessen for reguleringsplanarbeidet, grunnerverv, fremdrift m.m., og både representanter fra Statens vegvesen og kommunen vil være til stede.

Dette er et møte for grunneiere som kan bli berørt i Færder kommune. Det vil bli arrangert et tilsvarende møte for grunneiere som kan bli berørt i området Smørberg/Hogsnes i Tønsberg kommune, etter påske.

Åpent møte for alle ved oppstart av reguleringsplan

Det vil i forbindelse med oppstart av reguleringsplanen vår 2019 bli invitert til et åpent møte hvor alle som er interessert i prosjektet kan møte. Tidspunkt for åpent møte vil bli annonsert i lokalavisene og på kommunenes hjemmesider.

Har du spørsmål før møtet? 

Kontaktpersoner:

Kommuneadvokat Bjørn Vegar Norvang:
bjorn.vegar.norvang@faerder.kommune.no, tel 33 39 00 00.

Statens vegvesen:

Nils Brandt:

nils.brandt@vegvesen.no, tel 993 86 033


Arild Vestbø:

arild.vestbo@vegvesen.no, tel 918 28 740

 

arrow Forsiden

Aktueltsaker

Veien videre for ny fastlandsforbindelse

Nå er intensjonsavtalen for ny fastlandsforbindelse vedtatt politisk og snart kan planleggingen av bruforbindelsen fra Færder starte. Her får du en oversikt over hva som skjer framover.