Her er rapporten fra verkstedet om Teie

Ordfører i Færder kommune, Roar Jonstang (H), prater med en av gruppene på verkstedet om gatebruksplanen på Teie.

I mars ble det gjennomført et medvirkningsmøte på Teie om gatebruksplanen for Teie sentrum. Nå er rapporten fra møtet ferdig og tilgjengelig for alle.

Møtet var veldig godt besøkt, og Teie kirke var stappfull av engasjerte mennesker. Programmet for møtet var først presentasjoner i plenum og deretter gruppearbeid med innspill til gatebruksplanen. Møtedeltagerne satte seg i grupper etter tilhørighet: beboere, foreldre til skolebarn, grunneiere, næringsdrivere.

Gruppene drøftet spørsmål relatert til behovene til ulike trafikantgrupper på Teie, f eks "Hvilke behov har de gående på Teie? Husk at dette også er barn og unge, bevegelseshemmede, reisende med buss og de som har parkert bilen. Hvordan blir de gående ivaretatt i de hovedgrepene i gatebruksplanen som er blitt presentert?

Resultatene fra gruppearbeidene er nå ferdigstilt. Innspillene vil være et viktig grunnlag for videre bearbeiding av gatebruksplanen, før den legges frem for politisk behandling i Færder kommune og i bypakkens styringsgrupper.

Tusen takk til alle som bidro med sine innspill!

arrow Forsiden