Her kan du se informasjonsmøtet fra 22. mars

Bypakke Tønsberg-regionen inviterte til digitalt informasjonsmøte og svarte på spørsmål.

Det er endelig god aktivitet i prosjektet igjen og den nedskalerte løsningen er nå vedtatt av alle parter. Nå jobber administrasjonen for fullt mot neste steg i prosessen, som er forslag til reguleringsplan på selve fastlandsforbindelsen. Går alt etter planen legges planen ut på høring så raskt som mulig etter sommeren.

I opptaket fra det siste informasjonsmøtet tirsdag 22. mars starter møtet med en orientering om hva som er vedtatt og prosjektets status. Spørsmålsrunden er til slutt i møtet. Se møtet her: Informasjonsmøte

Presentasjonen fra møtet kan du se her.

Her får du en grov oversikt over innholdet i presentasjonen:

 • Fra start:
  Velkommen, innledning, historikk og orientering, v/Nina Knutsen
 • Ca. 14.21
  Hvem bestemmer i Bypakka og foreløpige bomsatser mm.
 • Ca. 16.57
  Ny fastlandsforbindelse, v/Nils Brandt
 • Ca. 31.46
  Berørte boliger og grunnerverv
 • Ca. 42.30
  Tidlig innløsning av boliger v/Margrete Løgavlen
 • Ca. 45.17
  Spørsmål og svar
 • Ca. 01.06.10
  Mer informasjon og åpne kontordager

Det vil arrangeres åpne kontordager en 28. april og 9. mai. Mer informasjon kommer! I mellomtiden er det også mulig å stille spørsmål på bypakka@vtfk.no.  

 

 

arrow Forsiden