Informasjonmøte for grunneiere som kan bli berørte av kryssløsning på Kolberg

Det jobbes med ulike kryssalternativer ved Kolberg og beboere som kan bli berørte av den nye løsningen ble invitert til informasjonsmøte den 6. juni.

Statens vegvesen hadde sendt ut møteinnkalling til beboere i Kolberg-området, og ca. 40 møtte fram i Teie kirke.

Arild Vestbø fra Statens vegvesen orienterte om de kryssløsningene som er vurdert, kriterier for valg og faglig anbefaling.

Her kan du se presentasjonen fra møtet.

Her kan du lese referat fra møtet.

Her kan du lese Statens vegvesens faglige notat og anbefaling til løsning

 

arrow Forsiden