Intensjonsavtalen til politisk behandling

I romjulen signerte partene i Bypakke Tønsberg-regionen en intensjonsavtale om ny fastlandsforbindelse til Færder. Nå starter den politiske behandlingen av avtalen.

De politiske forhandlingsutvalgene fra Vestfold fylkeskommune, Færder kommune og Tønsberg kommune har inngått en intensjonsavtale som innebærer at det bygges en bru fra Ramberg til Smørberg. Partene er enige om flere forutsetninger som er gjengitt i intensjonsavtalen.

Intensjonsavtalen skal de neste ukene behandles i Tønsberg bystyre, Færder kommunestyre og Vestfold fylkesting. Møterekken starter 9. januar i Færder kommune og avsluttes 6. februar med behandlingen i Tønsberg bystyre.

Under får du full oversikt over når avtalen behandles hvor.

Færder kommune

9. januar – ekstraordinært møte i formannskapet
16. januar – ekstraordinært møte i kommunestyret

Vestfold fylkeskommune

24. januar – ekstraordinært møte i fylkestinget
29. januar – møte i fellesnemnda for Vestfold og Telemark fylkeskommune

Tønsberg kommune

24. januar - utvalg for næring og samfunnsutvikling (UNS)
28. januar – møte i formannskapet
6. februar – møte i bystyret

arrow Forsiden