Lokale myndigheter avgjør

Planprogram for ny fastlandsforbindelse ut på høring


Nå er det opp til lokale myndigheter å avklare hvilke løsninger som skal utvikles videre: Teie-Korten eller Teie-Jarlsberg, bru eller tunnel.

Overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsberg-regionen vedtok onsdag å legge planprogram for «Interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme» ut på høring. Planprogrammet baserer seg på KVU-anbefalingen, og Samferdselsdepartementets og regjeringens beslutning om «Ringveikonseptet».

Planprogrammet legges ut i uke 46.

Silingsprosess

Planprogrammet beskriver hvordan det videre planarbeidet skal foregå, inkludert en silingsprosess. Per i dag er det 19 ulike alternativer i de to korridorene, og gjennom silingsprosessen skal antall alternativer reduseres. Etter silingen skal det stå igjen noen få alternativer i hver korridor som skal utredes fullt ut. Også silingen skal politisk behandles i by- og kommunestyrene og i fylkestinget.

I forbindelsen med høringen av planprogrammet holdes et åpent møte for innbyggerne. Dette blir annonsert på bypakkens Facebook-side, på bypakkens nettsider og i lokale medier.

Fullmakt til styringsgruppen

Våren 2015 ble overordnet styringsgruppe utvidet med to folkevalgte fra hver kommune og fra fylkeskommunen. Dette ble vedtatt gjennom saken om interkommunal kommunedelplan som ble behandlet i by- og kommunestyrene og fylkestinget. Styringsgruppen fikk i samme sak fullmakt til å legge planprogrammet ut på høring. Planprogrammet skal imidlertid fastsettes i alle kommunene.

 

arrow Forsiden