MØTE I OVERORDNET STYRINGSGRUPPE 15. APRIL

Torsdag 15. april er det møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen. Møtet avholdes digitalt, men vil bli strømmet på Vestfold og Telemark fylkeskommune sine nettsider.

Overordnet styringsgruppe (OSG) er det overordnede styringsorganet i bypakken, og her sitter politiske representanter fra Vestfold fylkeskommune og kommunene Færder og Tønsberg. I tillegg er sentrale fagpersoner en del av gruppen.

Møtet avholdes torsdag 15. april kl. 17.00.

Se møtet via denne lenken.

(har lagt inn lenka i teksten også)

http://vtfylkepolitisk.nett.itum.tv/

 

Dette er agendaen for møtet:

  • 01/21 Valg av representanter for godkjenning av saksprotokoll
  • 02/21 Godkjenning av saksprotokoll fra 17.12.20
  • 03/21 Status departementet/egenkapitalkrav
  • 04/21 Årsrapport 2020
  • 05/21 Kort status for de ulike delprosjektene
  • 06/21 Ny fastlandsforbindelse
  • 07/21 Budsjett 2021
  • 08/21 Ny tilskuddsordning i NTP
  • 09/21 Eventuelt

Her finner du sakspapirene til møtet: Møter i Overordnet styringsgruppe

arrow Forsiden