Mange gav innspill

Mer enn 50 høringsuttalelser om fastlandsforbindelsen.


Nå begynner arbeidet med å sortere innspill og svare på uttalelsene som har kommet inn.

Forrige uke gikk høringsfristen for planprogrammet for fastlandsforbindelsen ut, og det er mange som har benyttet sjansen til å si sin mening. Det er både privatpersoner, offentlige etater, velforeninger og interesseorganisasjoner, for å nevne noen.

Dekker hele spekteret

- Med disse innspillene dekkes alle deler av samfunnet, og vi får en helhet å jobbe ut fra, sier prosjektleder for fastlandsforbindelsen, Steinar Aspen.

Han forteller at det er i stor grad de som blir berørt av mulige løsninger som har sendt inn høringsuttalelser. Det er også mange privatpersoner som har slått seg sammen til velforeninger, og som har sendt inn felles uttalelse.

Alle blir kommentert

Det har kommet inn rundt 55 innspill. Alle disse blir gjennomgått og kommentert.

- Det viktigste er å fange opp det som eventuelt endrer planprogrammet, sier Aspen. Det er ikke alt som kommer inn i planprogrammet, men alle innspillene tas med i det videre arbeidet.

Aspen forteller at flere av innspillene er på et mer detaljert nivå enn planprogrammet skal være, men det vil likevel være til nytte senere i prosessen.

Svar kommer på nett

Svarene på høringsuttalelsene ligger tilgjengelig på nettsiden til Bypakke Tønsberg-regionen medio februar. I tillegg arrangeres et åpent møte i april. Da kommenteres høringsinnspillene og endringene som disse førte til. I tillegg kommer informasjon om silingsprosessen. Tid og sted for åpent møte blir annonsert.

arrow Forsiden