Minner om digitalt informasjonsmøte

Bypakke Tønsberg-regionen inviterer til informasjonsmøte mandag 15. juni kl. 18-19, og temaet er varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet for ny fastlandsforbindelse i Tønsberg kommune.

På webinaret får du en orientering om planarbeidet, og det vil være anledning til å stille skriftlige spørsmål. Det vil også orienteres om alternative løsninger for Hogsnesbakken. Her finner du kart og mer informasjon om reguleringsplanarbeidet i Tønsberg kommune

Lenke til webinaret

På grunn av korona-situasjonen avholdes det ikke et fysisk møte, men et webinar som kan følges via denne Teams-lenken fra kl. 18-19 mandag 15. juni.

Webinaret kan følges fra en datamaskin, smarttelefon eller nettbrett uten egen programvare. Det blir også publisert et opptak av møtet i etterkant.

Dette er agendaen:

  • Bakgrunn for prosjektet og bypakka, inkl. status for bypakke-arbeidet
  • Varsel om planoppstart – hva er det?
  • Kort om status for planleggingen
  • Planprosess – muligheter for medvirkning
  • Anleggsfasen
  • Alternative løsninger i Hogsnesbakken
  • Spørsmål

Møtet avholdes som planlagt ettersom det inngår i allerede vedtatt reguleringsplanarbeid. Helt ny planlegging og utredning av Bypakke Tønsberg-regionen startes inntil videre ikke opp, i påvente av en avklaring fra Samferdselsdepartementet rundt krav om fylkeskommunal og kommunal egenandel i nye bypakker.

Har du tilbakemeldinger? Frist 30. juni

Synspunkter og merknader til planarbeidet sendes til post@vtfk.no eller per post til Vestfold og Telemark fylkeskommune, postboks 2844, 3702 Skien.

Send innspill senest 30. juni 2020. Merk innspill «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune»

Alle dokumenter tilknyttet varselet om oppstart av detaljregulering ligger tilgjengelige her

arrow Forsiden