Møt oss på Farmandstredet

Åpen kontordag onsdag 6. januar.

Mellom klokka 14 og 20 kan du møte representanter fra Vegvesenet og fylkeskommunen som jobber med den nye fastlandsforbindelsen til Nøtterøy og Tjøme.

Nå jobbes det for fullt med mulige veglinjer i de to korridorene som Samferdselsedepartementet har besluttet. Framtidig fastlandsforbindelse skal gå fra Kolberg via Ramberg/Kaldnesområdet, krysse fjorden og lande enten ved Jarlsberg travbane eller på Korten. Hvordan dette skal gjennomføres er beskrevet i planprogrammet.

Forslag til planprogram ligger ute til offentlig ettersyn, og frist for uttalelse er 11. januar.

Bypakke Tønsberg-regionen jobber også med hvordan kollektivtrafikken og gang- og sykkeltrafikken skal utvikles for å møte målene om redusert bilbruk i framtida.

Alle disse trafikkspørsmålene kan du diskutere med oss, og komme med dine synspunkter eller spørsmål. Vi står i Torvhallen på Farmandstredet mellom kl 14-20 onsdag 6. januar.

arrow Forsiden