Møte i overordnet styringsgruppe 21. juni 2021

Mandag 21. juni er det møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen. Møtet avholdes digitalt, men vil bli strømmet på Vestfold og Telemark fylkeskommune sine nettsider.

Overordnet styringsgruppe (OSG) er det overordnede styringsorganet i bypakken, og her sitter politiske representanter fra Vestfold fylkeskommune og kommunene Færder og Tønsberg. I tillegg er sentrale fagpersoner en del av gruppen.

Møtet avholdes mandag 21. juni kl. 15:30

Se møtet via denne lenken. 

http://vtfylkepolitisk.nett.itum.tv/

 

Dette er agendaen for møtet:

 • 10/21 Representanter for godkjenning av møtereferat

 • 11/21 Godkjenning av saksprotokoll fra 15.04.202

 • 12/21 A1 - Gatebruksplan for Tønsberg

 • 13/21 InterCity Tønsberg v/Gisle Rebnord Totland og Sven Narum, Bane NOR

 • 14/21 Ny fastlandsforbindelse

 • 15/21 Videre prosess Hogsnesbakken

 • 16/21 Kort status andre delprosjekter

 • 17/21 Økonomi, finansiering, bompenger

 • 18/21 Eventuelt

  Her finner du sakspapirene til møtet: Møter i Overordnet styringsgruppe

arrow Forsiden