Oppstart av reguleringsplan Tønsberg og Færder kommune utsettes til høsten

Kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse ble i mars vedtatt av kommunestyret i Færder og bystyret i Tønsberg. I henhold til kommunisert fremdrift, skulle oppstart av arbeidet med reguleringsplan i de to kommunene varsles før sommeren.

Tønsberg kommune ønsker å se planområdet i sammenheng med kryss på Smørberg og løsning for Hogsnesbakken. De ønsker derfor ikke å varsle planoppstart før det er tatt en beslutning rundt dette..

Dermed utsettes varsel av planoppstart i både Tønsberg og Færder kommune til høsten 2019. Vi legger fortsatt opp til at reguleringsplanen sendes på høring høsten 2020, med vedtak i årsskiftet 2020/21.

 

arrow Forsiden