Orientering om bompenger

Dette er en illustrasjon av den planlagte brua sett fra Smørberg/Vear.

Plassering av bommer, månedstak, en– eller toveis–innkreving og bomtakst. Her kan du se hele presentasjonen som politikerne har fått.

Bypakke Tønsberg-regionen er et bomfinansiert prosjekt og det er et komplisert og omfattende arbeid som ligger til grunn for bompengeutredningen. I et slikt arbeid er det mange spørsmål som skal besvares. For eksempel er det viktig å finne den rette balansen mellom bomsatser og plassering av bommene. Hvor skal bommene stå for å unngå at det oppstår uønskede trafikk i for eksempel et nabolag? Timesregel, makstak, en– eller toveis–innkreving, rabattordninger og ikke minst at det blir en så rettferdig fordeling det bare er mulig å få til for alle de som må bruke det nye veisystemet.

Det er dette arbeidet som nå er presentert for politikerne. Og her kan du se hele presentasjonen og status på dette arbeidet akkurat nå.

Planen og målet er at saken skal behandles av politikerne etter ferien sammen med andregangsbehandling av selve planene for fastlandsforbindelsen. Det er med andre ord store ting som skal bestemmes til høsten.

Noen av punktene fra selve presentasjonen:

Nødvendige takster

– Grunntakst:    17 kr (Kjøretøy over 3,5 tonn: 34 kr)
– Brikkerabatt:  (20 % rabatt): 13,5 kr (antar at 95 prosent av bilistene vil ha brikke)
– Nullutslipp:     (44 % rabatt): 9,50 kr
– Gjennomsnittstakst: 10 kr 
– Månedstak: Dette er ikke avklart ennå, men man belastes for et maks antall passeringer per måned. Det kan være 80 eller eventuelt 70 passeringer per måned. Ved flere passeringer enn månedstaket blir en ikke belastet for flere passeringer den måneden.   

Timesregel

Du kan passere så mange bommer du bare rekker på én time, men du blir bare belastet for én passering. 

Toveis–innkreving

Satsene blir lavere for toveis-innkreving, men du må betale for hver passering dersom de ikke skjer innenfor en time. Dette er en mer rettferdig løsning for alle, og stadig mer vanlig i bomprosjekter.

Plasseringer

Bommene var gunstig plassert ved forrige pakke, og det anbefales å gå for samme plassering nå. I tillegg er det tenkt én bom på den nye brua og én ute på den nye firefeltsveien fra Jarlsberg til Sem og motorveien (se kartet nederst i saken).

Månedstak

Uansett hvor mange ganger du passerer bommene i løpet av en måned, så skal du ikke belastes for mer enn et gitt maks antall passeringer.

Oppklaring

Selv om det kommer en ny bru, så vil ikke dagens Kanalbrua bli stengt for vanlig biltrafikk. Met kommer til å bli mindre kapasitet for personbiler fordi myke trafikanter og kollektivtrafikken skal prioriteres. Det blir altså fremdeles mulig å komme seg til Tønsberg sentrum med bil, men busser,  gående og syklende skal prioriteres.

Kart som viser hvor det er tenkt å plassere de bomstasjoner i forbindelse med fastlandsforbindelsen
arrow Forsiden