Orienterte om status for fastlandsforbindelsen

Ny overordnet styringsgruppe er på plass og i det første møtet orienterte nye ordførere og fylkesordfører om sine politiske plattformer og status for fastlandsforbindelsen.

Referatet fra det første møtet i overordnet styringsgruppe (OSG) for Bypakke Tønsberg-regionen er nå klart. Her kan du oppdatere deg på hva som skjedde i møtet

Som det fremgår av referatet, orienterte ordførerne i Tønsberg og Færder om ønsket om å utrede øst-alternativet og Færders ordfører orienterte om ønsket om å utrede Vestfjord-alternativet i tillegg.

Fylkesordførers forslag fikk tilslutning hos partene:

«Fylkesordfører anbefaler at det igangsettes en prosess for å få oversikt over rammer for en ny utredning. I dette arbeidet inngår både øst- og Vestfjord-alternativet. Fylkesordfører foreslo å be administrativ styringsgruppe om å komme opp med et forslag til en prosess for hvordan man skal jobbe videre med de to alternativene. Saken behandles i neste møte i OSG på nyåret. Finansiering blir en viktig del av prosessbeskrivelsen. Arbeidet med prosessbeskrivelsen krever deltagelse fra alle partene i bypakken.»

Valg av brutype i reguleringsplanprosessen

I det pågående arbeidet med reguleringsplan for ny fastlandsforbindelse, inngår prosjektering av brua fra Ramberg til Smørberg. To ulike brutyper er aktuelle – samvirkebru eller hengebru – og for begge alternativene er det flere muligheter for utforming.

På grunn av usikkerheter knyttet til kostnader, ble det i møtet vedtatt at det i reguleringsplanarbeidet lagets et forprosjekt for både samvirkebru og hengebru. I tillegg utarbeides det klimaregnskap for begge alternativene.

Les mer om saken i referatet fra møtet og i sakspapirene fra møtet 21. november.

Ny overordnet styringsgruppe

Overordnet styringsgruppe er det overordnede styringsorganet i Bypakke Tønsberg-regionen. Her sitter politiske representanter fra hver av kommunene og fylkeskommunen, i tillegg til sentrale fagpersoner.

Her er oversikten over de politisk valgte representanter, og deres personlige vararepresentanter.

Vestfold og Telemark fylkeskommune
Terje Riis-Johansen (Sp), fylkesordfører (vara Kathrine Kleveland, Sp)
Sven Tore Løkslid (Ap), fylkesvaraordfører (vara Ådne Naper, SV)
Arve Høiberg (Ap), leder hovedutvalg for samferdsel (vara Truls Vasvik, Ap)
Kåre Pettersen (V), valgt av opposisjonen (vara Liv Margit Karto, H)

Tønsberg kommune
Anne Rygh Pedersen (Ap), ordfører (vara Heidi Myhre, Sp)
Steinar Solum (Sp), varaordfører (vara Kjell Anders Lier, MDG)
Lise Mandal (H), opposisjonsleder (vara Bent Moldvær, Frp)

Færder kommune
Jon Sanness Andersen (Ap), ordfører (vara Cathrine Palm Sprange, Ap)
Richard Fossum (Sp), varaordfører (vara Terje Rasmussen, Sp)
Tom Mello (H), opposisjonsleder (vara Bjørnar G. Daae, H)

Andre deltakere
I tillegg til de politiske representantene, sitter sentrale ledere og fagpersoner i den overordnede styringsgruppen. Fylkesrådmannen i Vestfold og Telemark fylkeskommune stiller i møtene, og det samme gjør representanter fra Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

arrow Forsiden