Over 40 år siden de første planene

De første forsøkene på å få et nytt veisystem i Tønsberg-regionene startet på 1980-tallet. Her kan du se historien så langt og ikke minst veien videre.

Slik navigerer du i tidslinjen:

Dersom du trykker på "Les mer" i høyremargen, får du mer informasjon om akkurat det punktet i tidslinjen. Blant annet avisutklipp og lignende. Nede i høyre hjørne ligger det piler du kan trykke på for å komme deg opp og ned i tidslinjen.

 

Gjennom 80-tallet jobbes det fram en transportplan for Tønsberg. Statens vegvesen utarbeider planer for ny bru til Nøtterøy, og en avlastende ringvei finansiert med bompenger formes. Men ikke før på 90-tallet vedtas planen – så blir den skrinlagt.
Dette er på mange måter veihistorien i Tønsberg og på Nøtterøy i et nøtteskall. 

Tønsbergpakken

På slutten av 90-tallet blir det igjen tatt politisk initiativ til nye veiløsninger. Den såkalte Tønsbergpakken planlegges og jobbes frem på begynnelsen av 2000-tallet. Tønsbergpakken havner også delvis i skuffen. Det vil si, halve Tønsbergpakken blir bygget: Frodeåstunnelen og Kilen, men ny Fastlandsforbindelse stoppes etter en folkeavstemming i Tønsberg og Nøtterøy juni 2005.

Bypakke Tønsberg-regionen

Årene går og igjen kommer planene om en ny transportløsning for Tønsberg-regionen opp på bordet. I 2010 gjennomføres konseptvalgutredning (KVU) for en mulig veiløsning. Prosessen ender opp i Bypakke-Tønsberg-regionen som etableres i 2014.

arrow Forsiden