På jakt etter kulturminner

Georadar avslører kulturminner i traseer

De første undersøkelsene for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme er allerede i gang. For å sikre at verdifulle kulturminner ikke går tapt, undersøker arkeologer fra Vestfold fylkeskommune jorder på Smørberg i Tønsberg med georadar. Undersøkelsene gir en tidlig pekepinn på hvor det eventuelt finnes kulturminner.

- Vi leter etter automatisk fredete kulturminner, det vil si spor etter mennesker fra før 1537, sier arkeolog i Vestfold fylkeskommune, Christer Tonning.

På Smørberg

Forrige uke var georadaren på Smørberg. Jordene må være tørre nok, ikke oppdyrket og ikke pløyd. Det er litt bløtt på jordene, men akkurat dette jordet var ganske tørt og velegnet for kjøredoningen. Snart er det våronn, så undersøkelsene fortsetter etter innhøstingen.

- De typiske tingene vi vil se i georadardataene er rester av overpløyde gravhauger, hus eller rester av hus i form av stolpehull, ildsteder og kokegroper. Georadaren kan fange opp disse kulturminnene, og vi kan ved hjelp av denne metoden dekke et langt større areal i dyrket mark enn hva vi tidligere har klart med kun gravemaskin, sier Tonning.

Lettere å planlegge

Planleggingen av fastlandsforbindelsen går smidigere når kulturminnespor kommer tidlig på bordet. Statens vegvesen og Vestfold fylkeskommune er pionerer i dette prosjektet ved å bruke nye måter å løse arkeologispørsmål på.

- Dette er en undersøkelse hvor vi på et tidlig tidspunkt, får et godt overblikk over hva vi kan ha av arkeologiske spor og hvor vi bør sette inn en mer detaljert kartlegging, sier Tonning.

Det er fast prosedyre at arkeologer må undersøke utbyggingsområder.
 
Steinar Aspen fra Statens vegvesen bekrefter at resultatene fra georadar-undersøkelsene er viktig informasjon tidlig i planfasen. Han er prosjektleder for den nye fastlandsforbindelsen.

- Eventuelle konflikter mellom forslåtte veglinjer og fornminner har betydning for anbefaling og beslutning om hvilken veglinjer som skal bygges. Anbefalingen baseres på en helhetsvurdering hvor blant annet kostnader, naturmangfold, og bomiljø teller sammen med forholdet til kulturminner, sier Aspen.

arrow Forsiden