Planprogram på høring

Forslag til planprogram for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Forslag til planprogrammet ligger ute til høring i perioden 13. november 2015 – 11. januar 2016 på www.vfk.no.

Alle som ønsker kan uttale seg til planprogrammet. Alle høringsuttalelser skal være skriftlige og sendes firmapost(at)vfk.no senest mandag 11. januar 2016. Merk innspill «Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme».

Her kan du laste ned forslag til planprogram

Offentlig ettersyn og høring


På vegne av samarbeidspartene Vestfold fylkeskommune og kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kunngjør fylkeskommunen i henhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1, 9-1, 11-12 og 11-13 oppstart av arbeidet med interkommunal kommunedelplan med konsekvensutredning for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme. Forslaget til planprogram for tiltaket legges samtidig ut til offentlig ettersyn.

Tiltaket innebærer ny fastlandsforbindelse med vegløsning i én av to korridorer fra Teie-området på Nøtterøy til enten Hogsnes/Jarlsberg eller Korten/Kjelle i Tønsberg. Forslaget til planprogram gjør rede for formål med planarbeidet, og foreslår i tillegg til korridorene også hvilke fagtema som skal utredes.

Samferdselsdepartementets beslutning

Basert på konseptvalgutredningen (KVU) av november 2013 og ekstern kvalitetssikring (KS 1) av november 2014, har Samferdselsdepartementet etter drøftinger i regjeringen besluttet at Ringvegkonseptet legges til grunn for videre planlegging av transportsystemet i Tønsberg-regionen. Dette er bekjentgjort i eget brev fra departementet, datert 16.10.2015.

 

Samarbeidspartene arrangerer åpent møte om plansaken:

Torsdag 26. november 2015 kl. 18:00

Træleborg konferansesenter, Træleborgveien 11, Tønsberg

 

 

arrow Forsiden