Presentasjon av svar på spørreundersøkelsen om Teie torv

I forbindelse med detaljregulering for Teie torv ble det laget en spørreundersøkelse våren 2020. Hensikten var å få et best mulig planforslag, hvor det legges til rette for et attraktivt og levende Teie torv.

Det er utarbeidet  en visualisering av svarene på spørreundersøkelsen, som du kan se her. 

Visualiseringen av svarene ble presentert i Færder kommunes hovedutvalg for kommunalteknikk den 2. september 2020.

arrow Forsiden

Aktueltsaker

Oppstart av detaljregulering for Teie torv. Delta i spørreundersøkelsen!

Færder kommune skal utarbeide detaljregulering for Teie torv samt for del av Ørsnesalleen, del av Smidsrødveien og del av Teglverksveien (plan id 2020001). Tilstøtende private eiendommer detaljreguleres hver for seg ettersom de ønskes utviklet.