Regjeringen går for Ringveikonseptet

I planleggingen av transportsystemet i Tønsberg-regionen

Samferdselsdepartementet har besluttet at Ringveikonseptet skal legges til grunn for den videre planleggingen av transportsystemet i Tønsberg-regionen.

Lang prosess

Det ble klart på en pressekonferanse i regi av Statens vegvesen fredag.


-    Det har vært en lang prosess og vi er glad for at regjeringen har tatt et endelig standpunkt. Nå går vi fra en statlig prosess til et lokalt forankret prosjekt i Bypakke Tønsberg-regionen, sa avdelingsdirektør i Statens vegvesen Tore Kaurin og overleverte en symbolsk stafettpinne til fylkesordfører Rune Hogsnes.

Regjeringsbeslutningen er et endelig vedtak med føringer og premisser for det videre arbeidet som nå fylkeskommunen og de lokale politikerne skal overta.

Ny fastlandsforbindelse

Ringveikonseptet omfatter en ny fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy nær Tønsberg sentrum. Enten som bru/tunnel mellom Korten og Teie eller som bru/tunnel mellom Jarlsberg og Teie heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Om veien skal legges i tunnel eller gå over en bru blir opp til lokale myndigheter.

Samferdselsdepartementet er opptatt av at det innenfor den valgte løsningen skal legges til rette for best mulig trafikkavvikling for hele regionen, og at man bør unngå å lede mer biltrafikk inn mot sentrumsområder.

Glad for vedtaket

Fylkesordfører og leder av overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsberg-regionen, Rune Hogsnes, ser frem til å ta fatt på det videre arbeidet med transportsystemet i Tønsberg.


-    Jeg er glad for dette vedtaket, og er opptatt av at vi nå samler oss slik at vi får gjennomført Bypakka på en god måte, sa Hogsnes på pressekonferansen.

Regjeringsbeslutningen er hovedtema på neste møte i overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsberg-regionen.

arrow Forsiden