Resultater fra skanningen er ikke klare

Overordnet styringsgruppe møttes tirsdag for å få en orientering om skanningen av sjøbunnen i Byfjorden, der traseen for en eventuell senketunnel vil gå. De endelige resultatene er ikke klare.

Det ble i møtet klart at det har tatt lengre tid enn først antatt å tolke resultatene fra skanningen av bunnen av Byfjorden. Det var firmaet Veseth AS som utførte skanningen med avansert utstyr i slutten av september. Etter datainnsamlingen, måtte dataene analyseres av fageksperter.

- Når vi først foretar en skanning, er det viktig at dataene analyseres av de beste i bransjen. Derfor har flere vurdert den omfattende datamengden med sin fagekspertise. Nå er det eksperter innen kulturarv som ser på dataene. Først når resultatene foreligger, kan overordnet styringsgruppe ta stilling til veien videre i arbeidet med ny fastlandsforbindelse, sier Rune Hogsnes (H), leder i styringsgruppen til Bypakken.

Usikkerhet knyttet til eventuelle arkeologiske funn ved bygging av en senketunnel, har vært et tema i arbeidet med ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme. Overordnede styringsgruppe (OSG) besluttet derfor å be om en skanning av sjøbunnen.

Foreløpig har ikke skanningen avdekket kulturminner, men det er stor usikkerhet knyttet til resultatene. Det er store mengder løsmasser i Byfjorden og selv det avanserte utstyret gir ikke klare svar. Skanningen må trolig suppleres med borreprøver ned i grunnen for å avdekke gammelt treverk eller andre materialer av interesse.

Veien videre

Analysene av datamaterialet vil være klart om et par uker. Overordnet styringsgruppe avtalte derfor et nytt møte mandag 12. november der resultater og analyser blir presentert.

Uken etter, tirsdag 20. november, har partene avtalt et møte hos fylkesmannen. Det er fylkesmannen som er prosessveileder når Færder kommune, Tønsberg kommune og fylkeskommunen diskuterer hvordan man skal komme i mål med ny fastlandsforbindelse.

- Vi jobber ufortrødent videre, for en ny fastlandsforbindelse trenger virkelig Tønsberg-regionen. Jeg vil gjerne understreke at det også ligger en stor satsing på gang, sykkel og kollektiv i denne bypakka. Dette er jo tidenes infrastruktur satsing i regionen, sier Hogsnes.

arrow Forsiden