Revidert planprogram

For ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

Planprogrammet for ny fastlandsforbindelse er nå fastsatt i kommunene Nøtterøy og Tønsberg, og er også gitt tilslutning i Vestfold fylkeskommune.  Nå gjenstår behandling av planprogrammet i kommunene Stokke og Tjøme. Programmet viser planområdet for ny fastlandsforbindelse og beskriver hvilke utredninger som anses nødvending for å gi et godt beslutningsgrunnlag.

Høring

Planprogrammet var på høring i perioden 13. november til 11. januar, og det kom inn 54 høringsuttalelser. Noen av uttalelsene førte til endringer i planprogrammet, og det er det reviderte planprogrammet som behandles politisk.

Revidert planprogram finner du her.

Notater og saksfremlegg

Hvordan de ulike høringsuttalelsene ble vurdert kan du lese her.

Saksfremlegg (eksempel fra Vestfold fylkeskommune) som beskriver endringene i planprogrammet kan du se her.

Neste skritt er å sile ut alternativer til fastlandsforbindelse i de to korridorene, slik at det blir et begrenset antall løsninger som skal konsekvensutredes. Dette skjer gjennom faglig vurdering og deretter politiske vedtak.

arrow Forsiden