Se illustrasjoner av ny bro eller tunnel!

Vi har finpusset på illustrasjonene og oppdatert filmen som viser de to anbefalte løsningene for ny fastlandsforbindelse. Ta en kikk!

Hengebro fra Ramberg til Smørberg

Illustrasjonene under viser korridor 1, alternativ 11 500: engebro med seilingshøyde 40 meter Ramberg – Smørberg med tunnel på Hogsnes, og tilknytning til krysset ved Jarlsberg travbane.

Undersjøisk tunnel fra Kaldnes til Korten

Illustrasjonene under viser korridor 2, alternativ 16730: undersjøisk tunnel Kaldnes – Korten uten gang- og sykkelvei, og tilknytning til Kjelle-krysset. Kompenserende tiltak innenfor en ramme på 200 mill. kr. forutsettes.

Kryssløsning på Kolberg

Illustrasjonene under viser mulig kryssløsning på Kolberg, som er felles for begge alternativene til ny fastlandsforbindelse. 

Fastlandsforbindelsen på film

Under ligger filmen som viser de to alternativene for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

arrow Forsiden