Si din mening om planen for for gange, sykkel og kollektivtransport

Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport ligger nå ute til høring. Si din mening om planene innen 1. februar. Her finner du ut hvordan du går fram.

Overordnet styringsgruppe (OSG) for Bypakke Tønsberg-regionen vedtok i sitt møte 26. september 2019 å legge forslaget til interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport ut på høring.

Fastsatt planprogram, behandlet av partene i mai 2017, er lagt til grunn for arbeidet av planforslaget.

Planforslaget sier noe om fylkeskommunens og kommunenes satsing på gange, sykkel og kollektiv fremover. Høringsdokumentene består av:

  • en planbeskrivelse med en rekke tiltak for gange, sykkel og kollektivtransport, nærings- og nyttetransport m.m.
  • en handlingsdel hvor det fremgår hvilke tiltak som foreslås finansiert av Bypakke Tønsberg-regionen.
  • en rekke grunnlagsrapporter.

Alle disse dokumentene og mer informasjon finner du på denne nettsiden.

 

Slik sier du din mening


Alle høringsuttalelser skal være skriftlige og sendes firmapost@vtfk.no eller per post til Vestfold og Telemark fylkeskommune, pb. 2103, 3103 Tønsberg, senest 1. februar 2020. Merk innspill «Interkommunal kommunedelplan gange, sykkel og kollektivtransport»

Åpne kontordager og møter i høringsperioden


Det vil bli gjennomført åpne kontordager og åpne møter i høringsperioden. Vi informerer om tid og sted for disse møtene på disse nettsidene når det er klart, samt annonseres i lokalavisene.

Kontaktperson i høringsperioden


Marit Synnes Lindseth, rådgiver i Vestfold fylkeskommune
E-post: marit.lindseth@vtfk.no
Mobil: 992 57 535

arrow Forsiden