Skanner sjøbunnen i Byfjorden

Overordnet styringsgruppe vedtok i august å bevilge penger til skanning av sjøbunnen i Byfjorden. Hensikten er å øke kunnskapen om hva som kan ligge i grunnen. Nå er skanningen i gang.

Usikkerhet knyttet til eventuelle arkeologiske funn ved bygging av en senketunnel, har vært et tema i arbeidet med ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme. Den overordnede styringsgruppen for Bypakke Tønsberg-regionen besluttet derfor å be om en skanning av sjøbunnen.

I dag startet jobben med å skanne sjøbunnen ved hjelp av avansert utstyr montert i en liten båt. Det er selve innhentingen av data som skjer nå. I etterkant av skanningen skal dataene analyseres før de kan presenteres for partene i Bypakke Tønsberg-regionen.

Det er Veseth AS som utfører skanningen, og du kan lese mer om oppdraget i saken som var til behandling i overordnet styringsgruppe i august.

arrow Forsiden