Stort oppmøte for gatebruksplanen på Teie

Den 22.mars ble det gjennomført medvirkningsmøte i Teie kirke om gatebruksplanen for Teie sentrum. Møtet ble arrangert av Bypakke Tønsberg-regionen og Færder kommune.

Møtet var veldig godt besøkt, og kirken var stappfull av engasjerte mennesker.

Programmet for møtet var først presentasjoner i plenum og deretter gruppearbeid med innspill til gatebruksplanen. Møtedeltagerne satte seg i grupper etter tilhørighet: beboere, foreldre til skolebarn, grunneiere, næringsdrivere.

Gruppene drøftet spørsmål relatert til behovene til ulike trafikantgrupper på Teie, f eks "Hvilke behov har de gående på Teie? Husk at dette også er barn og unge, bevegelseshemmede, reisende med buss og de som har parkert bilen.Hvordan blir de gående ivaretatt i de hovedgrepene i gatebruksplanen som er blitt presentert?"

Resultatene fra gruppearbeidene skal nå sammenfattes i en rapport, som vil bli gjort tilgjengelig på kommunens og bypakkas hjemmesider. Resultatene fra gårsdagens gruppearbeider vil bli viktige i gatebruksplanen for Teie.

Har du innspill fra møtet som du ikke fikk formidlet? Send dem til: silje.island@vegvesen.no

 

 

arrow Forsiden