Tar anbefalingen om ny fastlandsforbindelse til orientering

I kveld møttes overordnet styringsgruppe (OSG) for å diskutere anbefalingen til ny fastlandsforbindelse. Gruppen består av politiske representanter fra hver av kommunene og fylkeskommunen og sentrale fagpersoner.

Overordnet styringsgruppe tok i dagens møte anbefalingen om ny fastlandsforbindelse til orientering, og oversender saken til politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen.

Før påske ble det kjent at administrativ styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen anbefaler en undersjøisk tunnel fra Kaldnes til Korten. Denne fastlandsforbindelsen ble vurdert som det beste alternativet samlet sett.

I kveld møttes overordnet styringsgruppe (OSG) for å diskutere anbefalingen. Gruppen består av politiske representanter fra hver av kommunene og fylkeskommunen og sentrale fagpersoner.

- Overordnet styringsgruppe har brukt de siste tre ukene på å sette seg inn i den faglige anbefalingen. Ettersom det er politikerne i Tønsberg kommune, Færder kommune og Vestfold fylkeskommune som vedtar ny fastlandsforbindelse i sine folkevalgte organer, var det bred enighet i gruppen om å ta anbefalingen til orientering og sende den videre til politisk behandling i kommuner og fylkeskommune, sier Rune Hogsnes (H), leder av overordnet styringsgruppe og fylkesordfører i Vestfold.

Videre prosess fram mot beslutning

Behandlingen av ny fastlandsforbindelse og endelig valg av løsning skjer i flere politiske møter i løpet av mai. Dette er den politiske møtekalenderen:

 • Tønsberg kommune
  8. mai: møte i utvalg for nærings- og samfunnsutvikling
  14. mai: møte i formannskapet
  23. mai: møte i bystyret
 • Færder kommune
  23. mai: møte i kommuneplanutvalget
  23. mai: møte i formannskapet
  30. mai: møte i kommunestyret
 • Vestfold fylkeskommune
  22. mai: møte i hovedutvalg for samferdsel og areal
  31. mai: møte i fylkestinget
arrow Forsiden