Til alle berørte grunneiere til ny fastlandsforbindelse

Illustrasjon: Hans Christian Haraldsen Moen/GettyImages

Vi vet det er mange som har spørsmål om veien videre og som gjerne skulle hatt svar på alt de lurer på med en gang. Kanskje spesielt du som er direkte berørt grunneier.

Reguleringsplanen for fastlandsforbindelsen ble vedtatt høsten 2023. Da ble også selve veiløsningen endelig vedtatt. Det betyr at det politiske flertallet i Færder, Tønsberg og Vestfold fylkeskommune er enige om en bru mellom Ramberg og Smørberg, Teie-tunnelen, tunnel fra Hogsnes til Smørberg og tilhørende veiløsninger som inngår i den nye fastlandsforbindelsen til Færder. Dermed har politikerne i kommunene og i fylkeskommunen gitt administrasjonen i Bypakke Tønsberg-regionen beskjed om å gå til Stortinget med planene. Hovedfokus nå er stortingsbehandling og klargjøring for ekstern kvalitetssikring (KS2). 

Har du behov for å møte oss? 

For prosjektet er det viktig å lytte til de forskjellige behovene den enkelte grunneier har. Hver enkelt eiendom er unik og må behandles deretter. Vi ønsker derfor å tilby én-til-én-møter fremfor felles informasjonsmøter. Et felles informasjonsmøte vil bare gi veldig generell informasjon. For at du skal få så gode svar som mulig knyttet til din eiendom, vil vi gjerne møtes.  

– Vi ser at det i enkelte kanaler er en del feilinformasjon og faktafeil om prosessen rundt grunnerverv. Det er viktig å presisere at Bypakka, kommunene og fylkeskommunen, ikke er ute etter å lure eller utnytte noen, sier prosjektsjef Nina Knutsen. 

Vi har som mål å få til møter med de som ønsker det i løpet av juni. Strekker ikke tiden til, vil vi fortsette på ettersommeren. Vårt mål er at alle som føler behov for det, skal få møte oss. 

Invitasjon kommer skriftlig til alle hjemmelshavere/grunneiere. I mellomtiden finner du mye god informasjon i denne brosjyren: Grunnerverv, hva skjer når fylkeskommunen erverver grunn?

Ekstra forskuttering og tidsplan 

Bypakka skal etter planen behandles i Stortinget våren 2025. Med et ja fra Stortinget begynner snøballen virkelig å rulle. Da starter en lang rekke prosesser fortløpende, blant annet grunnerverv.  

For å komme i gang med grunnervervet før stortingsvedtak, jobber prosjektet med å få godkjenning til å bruke inntil 60 millioner kroner til tidligerverv i forbindelse med ny fastlandsforbindelse. Fylkestinget behandlet saken 30. april. Etter vedtaket i Fylkestinget skal Samferdselsdepartementet godkjenne søknaden. Hvilke eiendommer det blir aktuelt å jobbe videre med før ordinær grunnervervsprosses starter, er det for tidlig å si noe om.  

Bare for å presisere: Det er først når stortingsproposisjonen er vedtatt av Stortinget at den ordinære grunnervervsprosessen kan starte. Da vil alle berørte grunneiere bli kontaktet for å få informasjon og avtale møte/befaring. 

Har du som direkte berørt grunneier spørsmål om hvordan grunnervervsprosessen i fylkeskommunen foregår?
bypakka@vestfoldfylke.no 

Grunnervervsbrosjyren finner du her

Les også: Vedtok forskuttering av grunnerverv til fastlandsforbindelsen

Bypakke Tønsberg-regionens administrasjon skal invitere til én-til-én-møter med grunneiere som blir berørt av fastlandsforbindelsen. Bildet viser Kolberg og Teie i Færder kommune. Foto: Freddy S. Fagerheim

arrow Forsiden